ფუნდამენტალური ანალიზის ფაქტორები

ფორექსის ბაზრის ფუნდამენტალური ანალიზის განხორციელებისას, მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, თუ რომელი ფაქტორები ახდენენ ყველაზე მეტ გავლენას ვალუტის კურსების მოძრაობაზე. ამ გარემოებაზე, ბევრად არის დამოკიდებული სიახლეებზე ვაჭრობის სტრატეგიების წარმატება.

უნდა გავითვალისწინოთ, რომ თითოეულ ფაქტორს აქვს თავისი წონა და მნიშვნელობა, ამიტომ თითოეულ სიახლეზე ვალუტის კურსი რეაგირებს სხვადასხვაგვარად, ზოგჯერ მისი მოძრაობა შესაძლებელია იყოს 2-3 პუნქტი, ხოლო ზოგჯერ რამდენიმე ასეული პუნქტიც კი.

ამიტომ, მიღებულია ფუნდამენტალური ანალიზის თითოეული ფაქტორის ან სიახლის კლასიფიკაცია, იმისდა მიხედვით, თუ რაოდენ მნიშვნელოვნად ახდენს იგი ზეგავლენას ვალუტის კურსზე. ამასთან ერთად, კლასიფიკაცია ხორციელდება როგორც ზოგადი თვალსაზრისით, ასევე ყოველი სიახლის კონკრეტულ ჭრილში.

ფორექსზე რეალური ვაჭრობის დროს გამოიყენება სიახლეების კლასიფიკაცია მათი მნიშვნელობიდან გამომდინარე.

ფუნდამენტალური ანალიზის ფაქტორების კლასიფიკაცია წარმოდგენილია ცხრილში:

პარამეტრის დასახელება მნიშვნელობის ხარისხი პარამეტრის ცვლილება ნაციონალური ვალუტის კურსის ცვლილება
სავაჭრო ბალანსის დეფიციტი
(Trade deficit)
1 ზრდა კლება
საგადასახადო ბალანსის დეფიციტი
(Payment deficit)
1 ზრდა კლება
ინფლაციის ინდექსი: სამომხმარებლო ფასების ინდექსი
CPI) და
საბითუმო ფასების ინდექსი (PPI)
1 ზრდა კლება
ოფიციალური საპროცენტო განაკვეთები
რეპო, სალომბარდო და ა.შ.)
1 ზრდა ზრდა
მთლიანი შიდა პროდუქტი
(GDP)
1 ზრდა ზრდა
უმუშევრობა (Unemployment) 1 ზრდა კლება
ფულის მასის მონაცემები
(М4, М3, М2, М1, М0)
1 ზრდა კლება
პერეზიდენტის ან პარლამენტის
არჩევნები
1 ზრდა  
საცალო ვაჭრობის მოცულობა
(Retail sales)
2 ზრდა ზრდა
ბინათმშენებლობა
(Housing starts)
2 ზრდა ზრდა
შეკვეთების მოცულობა (Orders) 2 ზრდა ზრდა
საწარმოო ფასების ინდექსი
(Producer price)
2 ზრდა კლება
სამრეწველო წარმოების ინდექსი
(Industrial production)
2 ზრდა ზრდა
მწარმოებლობა წილი ეკონომიკაში
(Productivity)
2 ზრდა ზრდა
ვალუტის ფორვარდული კურსები 3    
ვალუტის ფიუჩერსული კურსები 3    
ეფექტური გაცვლითი კურსი 3    
სადეპოზიტო განაკვეთები (Deposit
repos)
3    
აქციების ინდექსი (DJI, NIKKEY,
DAX, FTSE)
3 ზრდა ზრდა
სახელმწიფო ობლიგაციების ფასები
(T-bills, T-bonds)
3 ზრდა ზრდა

 

ასეთი კლასიფიკაციის მეშვეობით, შესაძლებელია პროგნოზირება იმისა, თუ რამდენად საგრძნობი იქნება ვალუტის კურსის მოძრაობა და როდის არის საჭირო პოზიციის დახურვა. გარდა ამისა გასათვალისწინებელია ისიც, თუ რამდენად განსხვავდება მოცემულ მომენტში გამოქვეყნებული სიახლე, უკვე გასული ანალოგიური სტატუსის მქონე სიახლეებისაგან.

კომენტირების ფორმა

გააკეთეთ კომენტარი

ქართული კლავიატურა
0
  • No comments found

სტატისტიკა

Яндекс.Метрика
 
 
 
 

SSL სერტიფიკატი COMODO CA Limited

sll

 

გაფრთხილება რისკების შესახებ

საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე - ფორექსზე (Forex) და ოფციონებზე (Options) მუშაობის (ვაჭრობის) დაწყებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ რისკები, რომლებიც თან სდევს ვაჭრობას საკრედიტო მხარის გამოყენებით და რომ თქვენ ამისათვის გაქვთ თეორიული და პრაქტიკული მომზადების საკმარისი დონე.

Top