პროგნოზი EUR/USD 16.09-20.09 (2019)

პროგნოზი ეყრდნობა გრაფიკული ანალიზის მეთოდს.

გასული კვირის პროგნოზების სიგნალების სისწორეში თავად შეგიძლიათ დარწმუნდეთ შაბლონის, სტატიის სურათების და ტერმინალის გრაფიკის შედარებით.

ტრენდული პრიორიტეტები გასული კვირის სანთლების ფორმის მიხედვით:

 • MN: --;
 • W1: აღმავალი პინბარი + პატერნი აღმავალი ტენდენციის "პინცეტი". D1 ტაიმფრეიმზე ქმნის პატერნს "ორმაგი ფსკერი";
 • პროგნოზი EUR/USD 1609-2009 (2019)

 • D1: დაღმავალი კორექციული პინბარი;
 • პროგნოზი EUR/USD 1609-2009 (2019)

MACD (12,26,9) დივერგენციები (სურათებზე ნაჩვენებია ინდიკატორის ფანჯარაში):

 • H1: --;
 • H4: --;
 • D1: --;
 • W1: აღმავალი დივერგენცია;
 • MN: --;

ვულფის ტალღები:

 • H1: --;
 • H4: --;
 • D1: --;
 • W1: აღმავალი ტენდენციის "ვულფის ტალღა";
 • პროგნოზი EUR/USD 1609-2009 (2019)

 • MN: --;

გრაფიკული ფიგურები:

 • H1: --;
 • H4: --;
 • D1: გრაფიკული ფიგურა "ორმაგი ფსკერი", მიზნობრივი პოტენციალით ფასური დონე 1.1243.
 • პროგნოზი EUR/USD 1609-2009 (2019)

 • W1: დაღმავალი ტენდენციის გრაფიკული ფიგურა "თავი და მხრების". აღნიშნულ ფიგურას ტენდენციის შესრულების პერსპექტივა კვლავ აქვს მკვეთრად უარყოფითი ეკონომიკური-ფუნდამენტალური პარამეტრების შემთხვევაში. ასევე გასათვალისწინებელია, რომ თეორიულად დასახურია 2017 წლის 24 აპრილის GAP-ი (გეპის მოცულობა 83 პუნქტი);
 • პროგნოზი EUR/USD 1609-2009 (2019)

 • MN: --;

Geoforex.info პრიორიტეტი: პრიორიტეტების გარეშე. ვაჭრობა ამ სტრატეგიის სიგნალების მიხედვით.

კვირის დახურვის ზემოთ:

კვირის განმავლობაში ფიბონაჩის ნულოვანი ანუ 0%-იანი და ასიანი ანუ 100%-იანი დონები ფასის მოძრაობის გამო ზოგიერთ ფიბონაჩემთან მიმართებაში შესაძლებელია შეიცვალოს. ამ შემთხვევაში ამ ფიბონაჩების სასიგნალო დონეებიც პოზიციურად გადაინაცვლებს.

 • ფასური დონე 1.1100;
 • დაღმავალი ლურჯი ფიბონაჩის 23%;
 • გრძელვადიანი აღმავალი მსხვილი წითელი ფიბონაჩის 61% + გრძელვადიანი დაღმავალი მსხვილი იასამნისფერი ფიბონაჩის 23% + დაღმავალი სალათისფერი არხის ზედა საზღვარი;
 • დაღმავალი ლურჯი ფიბონაჩის 38% + დაღმავალი ნარინჯისფერი არხის ზედა საზღვარი;
 • დაღმავალი იისფერი ფიბონაჩის 23% + ფასური დონე 1.1300;
 • დაღმავალი ლურჯი ფიბონაჩის 50% + დაღმავალი ყავისფერი არხის ზედა საზღვარი + ფასური დონე 1.1400;

H1(1)

პროგნოზი EUR/USD 1609-2009 (2019)

H1(2)

პროგნოზი EUR/USD 1609-2009 (2019)

H4 (1)

პროგნოზი EUR/USD 1609-2009 (2019)

H4 (2)

პროგნოზი EUR/USD 1609-2009 (2019)

D1

პროგნოზი EUR/USD 1609-2009 (2019)

W1

პროგნოზი EUR/USD 1609-2009 (2019)

MN

პროგნოზი EUR/USD 1609-2009 (2019)

კვირის დახურვის ქვემოთ:

კვირის განმავლობაში ფიბონაჩის ნულოვანი ანუ 0%-იანი და ასიანი ანუ 100%-იანი დონები ფასის მოძრაობის გამო ზოგიერთ ფიბონაჩემთან მიმართებაში შესაძლებელია შეიცვალოს. ამ შემთხვევაში ამ ფიბონაჩების სასიგნალო დონეებიც პოზიციურად გადაინაცვლებს.

 • ფასური დონე 1.1000;
 • აღმავალი მსხვილი ლურჯი არხის ქვედა საზღვარი;
 • საშუალოვადიანი აღმავალი შავი ფიბონაჩის 76%;

პროგნოზის შაბლონის გადმოწერა

კომენტირების ფორმა

გააკეთეთ კომენტარი

ქართული კლავიატურა
0
 • No comments found

სტატისტიკა

Яндекс.Метрика
 
 
 
 

SSL სერტიფიკატი COMODO CA Limited

sll

 

გაფრთხილება რისკების შესახებ

საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე - ფორექსზე (Forex) და ოფციონებზე (Options) მუშაობის (ვაჭრობის) დაწყებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ რისკები, რომლებიც თან სდევს ვაჭრობას საკრედიტო მხარის გამოყენებით და რომ თქვენ ამისათვის გაქვთ თეორიული და პრაქტიკული მომზადების საკმარისი დონე.

Top