საფონდო ბაზრის ინსტიტუტი

რუბრიკაში განვიხილავთ საფონდო ბაზრის ინსტიტუტს და მის თეორიულ საფუძვლებს. გავიგებთ საფონდო ბირჟის წარმოშობის ისტორიას, ძირითად ტერმინებს, ცნებებს, შევისწავლით ძირითად საფონდო ინდექსებს და მათ როლს საინვესტიციო გადაწყვეტილებების მიღებაში.

მივიღებთ საფონდო ბაზრის ინსტიტუტის შესახებ საბაზო ცოდნას. შევისწავლით ფასიანი ქაღალდების ძირითად სახეობებს და თითოეულ მათგანში ინვესტირების მახასიათებლებს. შევისწავლით წილობრივ და სავალო ფასიან ქაღალდებს, მათ დერატივებს და გავიგებთ რით განსხვავდებიან ისინი ერთმანეთისაგან.

კომენტირების ფორმა

გააკეთეთ კომენტარი

ქართული კლავიატურა
0
  • No comments found

სტატისტიკა

Яндекс.Метрика
 
 
 
 

SSL სერტიფიკატი COMODO CA Limited

sll

 

გაფრთხილება რისკების შესახებ

საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე - ფორექსზე (Forex) და ოფციონებზე (Options) მუშაობის (ვაჭრობის) დაწყებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ რისკები, რომლებიც თან სდევს ვაჭრობას საკრედიტო მხარის გამოყენებით და რომ თქვენ ამისათვის გაქვთ თეორიული და პრაქტიკული მომზადების საკმარისი დონე.

Top