ფუნდამენტალური სტრატეგიები

ფუნდამენტალური სტრატეგიები
separator

ფუნდამენტალური სტრატეგიები ეფუძნება წმინდა ფუნდამენტალურ ფაქტორებს. ისეთი ეკონომიკური ინდიკატორები, როგორებიცაა – საპროცენტო განაკვეთი ცვლილება, Non-Farm payrolls და სხვა მაკროეკონომიკური სტატისტიკა, გავლენას ახდენს ფორექსის ბაზარზე და ტრენდის მოძრაობის მიმართულებაზე. ხშირ შემთხვევაშო დროის გარკვეული პეროდის (3—4 საათი) განმავლობაში, ზოგჯერ კი გრძელვადიანი პერსპექტივით. აქედან გამომინარე ტრეიდერებს ეძლევათ შესაძლებლობა ივაჭრონ ფუნდამენტალურ ფაქტორებზე, ფუნდამენტალური სტრატეგიების გამოყენებით.

separator

ფორექსის სტრატეგია “სიახლეებზე ვაჭრობა”

ფორექსის სტრატეგია "სიახლეებზე ვაჭრობა"

არსებობს მოსაზრება, რომ ფორექსზე ვაჭრობისათვის არ არის საჭირო რაიმე სახის ანალიზის ცოდნა. საკმარისია მხოლოდ სიახლეებზე ვაჭრობა და ამ გზით ტრეიდერი მიი…

ვრცლად