სკრიპტები

Scriptsseparator
სკრიპტები ფორექსზე ეწოდება ისეთ პროგრამებს, რომლებიც სავაჭრო ტერმინალში, ავტომატურ რეჟიმში ახორციელებენ ამა თუ იმ არასავაჭრო ოპერაციებს (ორდერების გათიშვა, მცოცავი სტოპ ლოსი და ა.შ.), ან გვიჩვენებენ ბაზარზე მიმდინარე სხვადასხვა პროცესებს (სავაჭრო სესიების პერიოდები, მოცემული პერიოდების მაქსიმუმების და მინიმუმების დონეები). ზოგჯერ სკრიპტები ინდიკატორების როლში გვევლინებიან, თუმცა თავისი არსით და პარამეტრული თუ ოპერაციული შემადგენობით განსხვავდებიან მათგან.
separator

Risk Advisor – სავაჭრო გარიგების მოცულობის სკრიპტი

Risk Advisor

Risk Advisor – სავაჭრო გარიგების მოცულობის სკრიპტია. ბევრ შემთხვევაში ფორექსზე წარმატებული ვაჭრობა დამოკიდებულია ისეთ პარამეტრზე, როგორიცაა სავა…

ვრცლად

Swimming Spread – მცურავი სპრედის სკრიპტი

მცურავი სპრედი

Swimming Spread – მცურავი სპრედის სკრიპტი საკმაოდ მოახერხებელი ინსტრუმენტია. მცურავი სპრედით ვაჭრობას გააჩნია, როგორც დადებითი ასევე უარყოფითი მხ…

ვრცლად