საფონდო ბირჟა

საფონდო ბირჟა
separator

საფონდო ბირჟა — წარმოადგენს საფინანსო ბაზრების მთავარ კომპონენტს, რომლის შესახებაც საუბარი გვექნება ამ რუბრიკის სტატიებში. ფორექს ტრეიდერის პროფესიონალური ზრდისათვის საჭიროა ზოგადი წარმოდგენის (იმიტომ რომ ძირფესვიან შესწავლას არა ერთი წელი სჭირდება) ქონა ამ უმნიშვნელოვანესი და ურთულესი ფინანსური ინსტიტუტის შესახებ, რომელიც მთელი მსოფლიოს ეკონომიკური სისტემის უმთავრესი ბარომეტრია.

separator

საინვესტიციო სტრატეგიის მაგალითი

საინვესტიციო სტრატეგიის მაგალითი

კომპანია ემიტენტის არჩევისას, თავიდანვე ყურადღება უნდა მიექცეს კვარტალური მოგების სიდიდეს. იგი გამოხატავს ერთ ჩვეულებრივ აქციაზე მოგების ზრდას, მაგრამ…

ვრცლად

საფონდო ბაზრის ფუნდამენტალური ანალიზი, ტექნიკური ანალიზი და სიტუაციური ანალიზი

საფონდო ბაზრის ფუნდამენტალური ანალიზი, ტექნიკური ანალიზი და სიტუაციური ანალიზი

საინვესტიციო გადაწყვეტილებების მიღებისათვის საჭიროა შეფასდეს საბაზრო სიტუაცია, რისთვისაც გამოყენებული უნდა იქნას ფუნდამენტალური ანალიზი, ტექნიკური ანა…

ვრცლად

ინვესტირების აქტიური სტრატეგიები და პასიური სტრატეგიები

ინვესტირების აქტიური სტრატეგიები და პასიური სტრატეგიები

არსებობს ინვესტირების აქტიური სტრატეგიები და პასიური სტრატეგიები. მათ შორის საკმაოდ დიდი განსხვავებაა. თუნდაც ის განსხვავება, რომ აქტიური სტრატეგიების…

ვრცლად

ინვესტორების თვისებები

ინვესტორების თვისებები

ხშირად ახალბედა ინვესტორების პანიკის გარეშე ვერ უყურებენ ბაზრის ვარდნას. სასწაულის მოლოდინში ბოლომდე ღია აქვთ პოზიცია იმ იმდედით, რომ მალე ზრდა დაიწყე…

ვრცლად

მითები საფონდო ბაზარზე ინვესტიციების (არა ტრეიდინგის) შესახებ

მითები საფონდო ბაზარზე ინვესტიციების (არა ტრეიდინგის) შესახებ

საფონდო ბაზარი ბევრს მიაჩნია საკრალური დატვირთვის სტრუქტურად, რაც თავის მხრივ ქმნის იმის წინაპირობას, რათა საფონდო ბაზრის შესახებ წარმოიშვას არა ერთი …

ვრცლად

დაბეგვრა საფონდო ბირჟაზე

დაბეგვრა საფონდო ბირჟაზე

როგორც უკვე ვიცით აქციებში ინვესტირება დაკავშირებულია მოგების მიღებასთან, მაგრამ ყველა შემოსავალი იბეგრება და შემოსავლის ეს წყაროც ხვდება საგადასახადო…

ვრცლად

მეორე ეშელონის აქციებში ინვესტირება

მეორე ეშელონის აქციებში ინვესტირება

მეორე ეშელონის აქციები ვერ დაიკვეხნიან ისეთივე ლიკვიდურობით, რომელიც ლურჯ ფიშკებს გააჩნიათ, იგივე ეხება კომპანია-ემიტენტების კაპიტალიზიციასაც. აქედან …

ვრცლად

ლურჯი ფიშკის სტატუსის მინიჭება

ლურჯი ფიშკის სტატუსის მინიჭება

ემიტენტისთვის ლურჯი ფერის მინიჭების კრიტერიუმები, როგორც წესი კანონმდებლობით არ არის განსაზღვრული. ლურჯ სტატუსს კომპანიას ანიჭებს მხოლოდ ბაზარი: საბირ…

ვრცლად

ლურჯი ფიშკების ლიკვიდურობა და კაპიტალიზაცია

ლურჯი ფიშკების ლიკვიდურობა და კაპიტალიზაცია

წუთში ასობით და ათასობით ოპერაცია ხორციელდება ლურჯ ფიშკებზე. ეს ნიშნავს, რომ ასეთი აქციების ყიდვა და გაყიდვა შესაძლებელია ნებისმიერ მომენტში, იმის შიშ…

ვრცლად

ლურჯი ფიშკები (“ჩიპები”)

ლურჯი ფიშკები ("ჩიპები")

ადამიანები, რომლებიც ინვესტირებით არიან დაინტერესებულნი, ხშირად შეხვედრიან ტერმინს “ლურჯი ფიშკა”. (“ფიშკა”-ს ქართული შესატყვის…

ვრცლად

დეფოლტი და ინფლაცია საფონდო ბაზარზე

დეფოლტი და ინფლაცია საფონდო ბაზარზე

დეფოლტი და ინფლაცია საფონდო ბაზარზე ყველაზე გავრცელებული რისკებია, რომლებიც თან ახლავს აქციებში ინვესტირებას.…

ვრცლად

ვინც არ რისკავს ის არ სვამს შამპანურს

ვინც არ რისკავს, ის... არ სვამს შამპანურს

ცნობილი გამოთქმაა – ვინც არ რისკავს ის არ სვამს შამპანურს. განვიხილოთ პრობლემის არსი: როგორ მივუდგეთ გონივრულად რისკებს.…

ვრცლად

აქციების და ინვესტორებისათვის მათი მიმზიდველობის შესახებ

აქციების და ინვესტორებისათვის მათი მიმზიდველობის შესახებ

იმისათვის, რომ წარმოვიდგინოთ რას წარმოადგენს აქციები, განვიხილოთ ჰიპოტეტური კომპანია “გურანდუხტი”. იგი სწრაფი ტემპებით ვითარდება და სჭირდე…

ვრცლად

ინვესტიციები ფასიან ქაღალდებში (აქციები)

ინვესტიციები ფასიან ქაღალდებში (აქციები)

განვიხილავთ ინვესტიციებს ფასიან ქაღალდებში აქციების მაგალითზე.…

ვრცლად

ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები: II ჯგუფი

ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები: II ჯგუფი

ჩვენ უკვე განვიხილეთ ფუნდამენტალური ანალიზის ცნება და კრიტერიუმები, რომლებსაც იყენებენ პროფესიონალური ანალიტიკოსები და ტრეიდერები საკუთარი საინვესტიცი…

ვრცლად

ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები: I ჯგუფი

ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები: I ჯგუფი

ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების I ჯგუფს მიეკუთვნება სამრეწველო წარმოება და სამომხმარებლო უნარი (industrial production and capacity utilization

ვრცლად

სიახლეები და მათი როლი კომპანიის ფინანსური ანალიზის დროს

სიახლეები და მათი როლი კომპანიის ფინანსური ანალიზის დროს

სიახლეები და მათი გავლენა კომპანიაზე, გადამეტების გარეშე შეუფასებელი ინსტრუმენტია ფინანსური ანალიზის დროს. ფინანსური ანალიზის მაჩვენებლები (რომლებიც უ…

ვრცლად

კომპანიის ფინანსური ანალიზის ძირითადი მაჩვენებლები

კომპანიის ფინანსური ანალიზის ძირითადი მაჩვენებლები

კომპანიის ფინანსური ანალიზის ძირითადი მაჩვენებლებია:…

ვრცლად

ორი მიდგომა ფუნდამენტალური ანალიზისადმი

ორი მიდგომა ფუნდამენტალური ანალიზისადმი

როგორც წესი, ფუნდამენტალური ანალიზი ტარდება ორი გზით: “ქვემოდან ზევით” (კონკრეტული კომპანიის ანალიზი – ემიტენტები), ან “ზემოდან

ვრცლად

საინვესტიციო პორტფელის მართვა

საინვესტიციო პორტფელის მართვა

საინვესტიციო პორტფელის მართვა არის საფონდო ბირჟებზე ვაჭრობის უმთავრესი შემადგენელი ნაწილი, სადაც გამოგვადგება ტექნიკური და ფუნდამენტალური ანალიზები.…

ვრცლად