გრაფიკული მოდელების და პატერნების სტრატეგიები

გრაფიკული მოდელების და პატერნების სტრატეგიები
separator

ფორექსზე ვაჭრობისას სავაჭრო ტერმინალში, დროის სხვადასხვა მონაკვეთში შესაძლებელია ვიზუალურად შევამჩნიოთ სხვადასხვა გამოსახულება და მივამსგავსოთ ამა თუ იმ საგანს ან ცოცხალ არსებას, სწორედ ასეთ გამოსახულებებს ფორექსზე უწოდებენ პატერნებს და გრაფიკულ მოდელებს. მათი გამოჩენა გრაფიკზე უმრავლეს შემთხვევაში ზუსტად მიუთითებს ტრენდის გაგრძელების, ან უკუსვლის ტენდენციაზე. არსებობს მრავალი სახის პატერნი და გრაფიკული მოდელი. წარმატებული ვაჭრობისთვის საჭიროა ვიცოდეთ მათგან ძირითადი მაინც. ასეთი სტრატეგიების გადამწყვეტი უმრავლესობა სტაბილური და მომგებიანია.

separator

ფორექსის სტრატეგია პატერნი “სამი მოძრაობა”

ფორექსის სტრატეგია პატერნი "სამი მოძრაობა"

ფორექსის სტრატეგია პატერნი “სამი მოძრაობა” გრაფიკული მოდელია, რომელიც პეიოდულად ჩნდება საფინანსო ბაზრებზე, მათ შორის ფორექსზე. პატერნის სწ…

ვრცლად

ფორექსის სტრატეგია “ვულფის ტალღები. Wolfe Waves”

Wolfe Waves front

ტრეიდერების წრეში ფორექსის სტრატეგია “ვულფის ტალღები. Wolfe Waves” ცნობილია, როგორც უნიკალური და ეფექტური სავაჭრო სტრატეგია, რომელიც ჩემი …

ვრცლად

ფორექსის სტრატეგია “1-2-3 პატერნი”

paterni 1 2 3

ფორექსის სტრატეგია “1-2-3 პატერნი” – შემობრუნებითი ფორმაციაა, რომელსაც გააჩნია მომგებიანი გარიგებების მაღალი რეზულტატურობა. ამიტომა…

ვრცლად

ფორექსის კონტრდღიური სტრატეგია

ფორექსის კონტრდღიური სტრატეგია

ფორექსის კონტრდღიური სტრატეგიის არსი: დაღმავალი ტრენდის დროს, კონტრტრენდიდან ყიდვა ეფექტურია, თუ არჩეული დროის მონაკვეთზე, ფასი გამჭოლად გადის ტრენდის…

ვრცლად