სტრატეგიები EUR/JPY

სტრატეგიები ფინანსური ინსტრუმენტისთვის EUR/JPY
separator

რუბრიკაში წარმოდგენილია სტრატეგიები ფინანსური ინსტრუმენტისთვის EUR/JPY (ევრო/იაპონური იენა).

separator

სტრატეგია “ჯანკონე 5 წუთიანი ტაიმფრეიმისთვის”

სტრატეგია "ჯანკონე 5 წუთიანი ტაიმფრეიმისთვის"

სტრატეგია “ჯანკონე 5 წუთიანი ტაიმფრეიმისთვის” ალგორითმი ეფუძნება სანთლური მოდელის “პინბარი”-ს და ინდიკატორების ურთიერთქმედებას…

ვრცლად