მცოცავი საშუალოს ინდიკატორის სტრატეგიები

მცოცავი საშუალოს ინდიკატორის სტრატეგიები
separator

მცოცავი საშუალოს ინდიკატორის სტრატეგიები ეფუძნება ბირჟის უძველესი (თუ პირველის არა..) ინდიკატორის მცოცავი საშუალოს (Moving Average) ინდიკატორის და ფასის ურთიერთქმედების ალგორითმს. ეს ინდიკატორი და მისი პარამეტრული, თუ ტექნოლოგიური მოდიფიკაციები საკმაოდ მძლავრი ინსტრუმენტია. ამიტომ წარმატებული ტრეიდერების უმრავლესობა იყენებს ამ ინდიკატორზე აგებულ სტრატეგიებს.

separator

სტრატეგია “ინდიკატორების სალათი”

ინდიკატორების სალათი

სტრატეგია “ინდიკატორების სალათი” ეფუძნება ინდიკატორის EMA-ს და ოსცილატორების Stochastic-ის და RSI-ის კომბინირებულ სიგნალს.…

ვრცლად

სტრატეგია “ბაგოვინოს მეთოდი”

სტრატეგია "ბაგოვინოს მეთოდი"

ფორექსის სტრატეგია “ბაგოვინოს მეთოდი” ეფუძნება ორი ინდიკატოის სიგნალს.…

ვრცლად

ფორექსის სტრატეგია “გამრღვევი ფრაქტალი”

ფორექსის სტრატეგია "გამრღვევი ფრაქტალი"

ფორექსის სტრატეგია “გამრღვევი ფრაქტალი” ეფუძნება ორი ინდიკატორის: მცოცავი საშუალოს და ფრაქტალის კომბინირებულ სიგნალს…

ვრცლად

ფორექსის სტრატეგია “SMA 108”

ფორექსის სტრატეგია "SMA 108"

ფორექსის სტრატეგია “SMA 108” ეფუძვნება ფორექსის 2 ინდიკატორის სიგნალს: ფასის მიერ დამატებითი დონეების მქონე მცოცავი საშუალოს გადაკვეთას, რ…

ვრცლად

ფორექსის სტრატეგია “ბალანსის მრუდი”

ფორექსის სტრატეგია "ბალანსის მრუდი"

ფორექსის სტრატეგია “ბალანსის მრუდი” მარტივი საშუალოვადიანი სავაჭრო მეთოდია. გამოყენებულია მხოლოდ ერთი ინდიკატორი.…

ვრცლად

ფორექსის სტრატეგია “სამი ეკრანის ბუტერბროდი”

ფორექსის სტრატეგია "სამი ეკრანის ბუტერბროდი" • GeoForex.info

ფორექსის სტრატეგია “სამი ეკრანის ბუტერბროდი” წარმოადგნს სხვადასხვა სტრატეგიების ერთგვარ კომბინაციას, რომელთა შორის ერთ-ერთია “სამ ეკ…

ვრცლად

ფორექსის სტრატეგია “EMA (4+13+50) + Stochastic”

https://www.geoforex.info/wp-content/uploads/Images/strategy-mcocavi-sashualo/EMA-4-13-50-Stochastic/EMA-4-13-50-Stochastic-sell.png

ფორექსის სტრატეგია EMA (4+13+50) + Stochastic ტრენდული და საკმაოდ ეფექტური სტრატეგიაა.…

ვრცლად

ფორექსის სტრატეგია “HILO – GBP/JPY”

ფორექსის სტრატეგია "HILO - GBP/JPY" • GeoForex.info

ფორექსის სტრატეგია “HILO – GBP/JPY” ეფუძნება სამი მცოცავი საშუალოს და ერთი ტრენდული ინდიკატორის სიგნალებს.…

ვრცლად

ფორექსის სტრატეგია “საშუალოვადიანი პოზიციური”

ფორექსის სტრატეგია "საშუალოვადიანი პოზიციური"

ფორექსის სტრატეგიის “საშუალოვადიანი პოზიციური”-ს ალგორითმი ეფუძნება მარტივ მცოცავ საშუალოებს (SMA), მნიშვნელოვან დონეებს და ტრენდულ ხაზებს…

ვრცლად

ფორექსის სტრატეგია “მშვიდი პოზიციური”

ფორექსის სტრატეგია "მშვიდი პოზიციური"

ფორექსის სტრატეგიას “მშვიდი პოზიციური” – გააჩნია მარტივი ტრენდული ალგორითმი.…

ვრცლად

ფორექსის სტრატეგია „ვეგას-ტალღა“

ფორექსის სტრატეგია „ვეგას-ტალღა“

ფორექსის სტრატეგია “ვეგასის ტალღა” ეფუძნება ფრაქტალების და 2 ექპონენციალური მცოცავი საშუალოს სიგნალს.…

ვრცლად

ფორექსის სტრატეგია „Weighted Taylor“

ფორექსის სტრატეგია „Weighted Taylor“

ფორექსის სტრატეგია “Weighted Taylor” (“შეწონილი ტეილორი”) ეფუძნება შეწონილი მცოცავი საშუალოების (WMA) და RSI ისცილატორისაგან …

ვრცლად

ფორექსის სტრატეგია “ღიღილო”

ფორექსის სტრატეგია "ღიღილო"

ფორექსის სტრატეგია “ღიღილო” (ღიღილო – ყვავილია) ეფუძნება იმ პრინციპს, რომ სავაჭრო პოზიცია იხსნება იმ შემთხვევაში, როდესაც ტრენდი მოძ…

ვრცლად

ფორექსის სტრატეგია “ჰალსტუხი-ბაფთა” (Bow Tie)

ფორექსის სტრატეგია "ჰალსტუხი-ბაფთა" (Bow Tie) • GeoForex.info

ფორექსის სტრატეგია “ჰალსტუხი-ბაფთა” (Bow Tie) ეფუძნება ფორექს პატერნს “ჰალსტუხი-ბაფთა”, რომელიც წარმოადგენს სამი სხვადასხვა პე…

ვრცლად

ფორექსის სტრატეგია „3 იხვი“

ფორექსის სტრატეგია „3 იხვი“

ფორექსის სტრატეგია “3 იხვი” გამოყენებაში უმარტივესია. პროდუქტიულია იმ სიტუაციებში, როდესაც ფასი მოძრაობს დინამიურად ერთი მიმართულებით ტრენ…

ვრცლად

ფორექსის სტრატეგია “კარგი მარტივი სტრატეგია”

ფორექსის სტრატეგია "კარგი მარტივი სტრატეგია"

ავტორმა, ფორექსის სტრატეგიას დაარქვა “კარგი მარტივი სტრატეგია”, ასე რომ, მე რა უფლება მაქვს სხვა სახელი ვუწოდო. კარგია თუ ცუდი თავად ტრეიდ…

ვრცლად

ფორექსის სტრატეგია “გვირაბი”

ფორექსის სტრატეგია "გვირაბი"

ფორექსის სტრატეგია “გვირაბი”-ს ალგორითმის მიხედვით, რომელიც აგებულია მცოცავ საშუალოებზე, მათი მეშვეობით იქმნება ერთგვარი გვირაბი, რომელიც …

ვრცლად

ფორექსის სტრატეგია „Forex Smart – 2“

ფორექსის სტრატეგია „Forex Smart - 2“

ფორექსის სტრატეგია “Forex Smart – 2” არის ფორექსის სტრატეგიის “Forex Smart” გადამუშავებული ვარიანტი.…

ვრცლად

ფორექსის სტრატეგია “შიდა დღიური სტრატეგია 5 წუთიანი გრაფიკისთვის”

ფორექსის სტრატეგია "შიდა დღიური სტრატეგია 5 წუთიანი გრაფიკისთვის"

ფორექსის სტრატეგია “შიდა დღიური სტრატეგია 5 წუთიანი გრაფიკისთვის” მუშაობის დროს არ არის რეკომენდებული დღეში სამზე მეტი სავაჭრო ოპერაციის ჩ…

ვრცლად

ფორექსის სტრატეგია “ველური მდინარე” (Wild River)

ფორექსის სტრატეგია "ველური მდინარე" (Wild River)

ფორექსის სტრატეგია “ველური მდინარე” (Wild River) – სტრატეგია არ იძლევა ხშირ სიგნალებს, თუმცა საკმაოდ კარგი პოტენციალი აქვს.…

ვრცლად