ფორექსის სტრატეგია "გვირაბი"

ფორექსის სტრატეგია “გვირაბი”

ფორექსის სტრატეგია “გვირაბი”-ს ალგორითმის მიხედვით, რომელიც აგებულია მცოცავ საშუალოებზე, მათი მეშვეობით იქმნება ერთგვარი გვირაბი, რომელიც ვაჭრობისათვის მთავარი ამოსავალი გარემოებაა.

 • სავალუტო წყვილი: მულტივალუტური;
 • ტაიმ ფრეიმი: H1-დან ზემოთ, შესაძლებელია ვაჭრობა 15 წუთიან ინტერვალზეც, თუმცა უნდა ვიცოდეთ, რომ ვაჭრობა დაბალ ტაიმფრეიმებზე იძლევა უფრო მეტ ყალბ სიგნალებს;

გრაფიკზე ვაყენებთ შემდეგ ინდიკატორებს:

 • ექსპონენციალური მცოცავი საშუალო EMA (18), Close – გრაფიკზე წითელი ფერი;
 • ექსპონენციალური მცოცავი საშუალო EMA (28), Close – გრაფიკზე ესეც წითელი ფერი;
 • მცოცავი საშუალო Linear Weighted – WMA (5), Close – გრაფიკზე ლურჯი ფერი;
 • მცოცავი საშუალო Linear Weighted – WMA (12), Close – გრაფიკზე იის ფერი;
 • ინდიკატორი RSI (12);
 • მცოცავი საშუალოები EMA პერიოდებით 18 და 28 – ქმნიან გვირაბს წითელი მრუდებისაგან, რომელიც გვეხმარება მოვძებნოთ ტრენდის დასაწყისი და დასასრული;
 • მცოცავი საშუალოები WMA პერიოდებით 5 და 12 მიგვითითებენ ტრენდში შესვლის შესახებ, აგრეთვე მიმდინარე ტრენდის ძალის შესახებ;
ფორექსის სტრატეგია “გვირაბი” – ალგორითმი
პოზიციის გახსნა უნდა მოხდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ წითელი გვირაბი ძალიან შევიწროებულია, ან გვირაბის მრუდები გადაიკვეთება.

ყიდვა:

 • ყიდვის პოზიცია იხსნება იმ შემთხვევაში, როდესაც მცოცავი საშუალოები WMA პრიოდებით 5 და 12 გადაკვეთენ წითელ გვირაბს ქვემოდან ზემოთ;
 • იმ შემთხვევაში თუ WMA (5) ასევე გადაკვეთს WMA (12)-ს, ეს მიუთითებს სიგნალის სიძლიერეზე;
 • ინდიკატორი RSI უნდა იმყოფებოდეს თავისი 50-იანი დონის ზემოთ;

გაყიდვა:

 • გაყიდვის პოზიცია იხსნება იმ შემთხვევაში, როდესაც მცოცავი საშუალოები WMA პრიოდებით 5 და 12 გადაკვეთენ წითელ გვირაბს ზემოდან ქვემოთ;
 • იმ შემთხვევაში თუ WMA (5) ასევე გადაკვეთს WMA (12)-ს, ეს მიუთითებს სიგნალის სიძლიერეზე;
 • ინდიკატორი RSI უნდა იმყოფებოდეს თავისი 50-იანი დონის ქვემოთ;

ყიდვა-გაყიდვის მაგალითი:

ფორექსის სტრატეგია "გვირაბი"

პოზიციიდან გამოსვლის წესები (ანუ ტენდენციის დასასრულის სიგნალი):

ყიდვის პოზიციისთვის:

 • ფასმა მიაღწია პიკს და მცოცავმა საშუალომ WMA (5)-მა ზემოდან ქვემოთ გადაკვეთა WMA (12). პოზიცია უნდა დაიხუროს მიმდინარე ფასის მიხედვით;

გაყიდვის პოზიციისთვის:

 • ფასმა მიაღწია ფსკერს და მცოცავმა საშუალომ WMA (5)-მა ქვემოდან ზემოთ გადაკვეთა WMA (12). პოზიცია უნდა დაიხუროს მიმდინარე ფასის მიხედვით;
ყურადღება უნდა მიექცეს წითელი გვირაბის მრუდებს. მათი გადაკვეთა შესაძლებელია ტენდენციის ცვლილების მანიშნებელი იყოს. ამიტომ ასეთ სიტუაციამდე გახსნილი პოზიცია უკვე უნდა გვქონდეს გადაყვანილი უზარალობაში. ასევე ამ სიგნალის წარმოქმნისას უნდა ვიფიქროთ საპირისპირო პოზიციის გახსნაზე, ზემოთხსენებულ სიგნალებთან კომპინაციაში.
 • სტოპ ლოსი დგება ლოკალურ მინიმუმზე ან მაქსიმუმზე (პოზიციის მიმართულების შესაბამისად). შემდეგ თანდათან გადაადგილდება ფასის მოძრაობის მიმართულებით, ბაზრის ვოლატილობიდან გამომდინარე – ბიჯის ზომაზე.
 • საბოლოო ტეიკ პროფიტის თვალსაზრისით, პოზიცია იხურება საპირისპირო სიგნალის მიღების შემდეგ.
***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

https://www.geoforex.info/wp-content/uploads/Images/strategy-mcocavi-sashualo/EMA-4-13-50-Stochastic/EMA-4-13-50-Stochastic-sell.png

ფორექსის სტრატეგია “EMA (4+13+50) + Stochastic”

ფორექსის სტრატეგია EMA (4+13+50) + Stochastic ტრენდული და საკმაოდ ეფექტური სტრატეგიაა.