ფუნდამენტალური ანალიზი

ფუნდამენტალური ანალიზი
separator

ფუნდამენტალური ანალიზი არის წამყვანი ეკონომიკების მქონე ქვეყნებში, გამოქვეყნებულ ეკონომიკურ პარამეტრებზე დაყრდნობითა და დაკვირვებით მიღებული მონაცემების ერთობლიობით შექმნილი ანალიზური სურათი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს გავაკეთოთ დასკვნები ფასის შემდგომი მოძრაობის სავარაუდო მიმართულების შესახებ.

separator

ინდექსი VIX / შიშის ინდექსი

ინდექსი VIX

ინდექსი VIX – არის ვოლატილობის საზომი ინდექსი და წარმოადგენს ინვესტორების განწყობების ბარომეტრს. ლიტერატურაში და საფინანსო ანალიტიკურ სტატიებში იგი ვო…

ვრცლად

Fed’s Monetary Policy Statement and press conference, Fed’s ….. “testifies”, “speech”, “meeting” (აშშ ფედერალური სარეზერვო სისტემის ხელმძღვანელების შეტყობინებები, პრესკონფერენციები, საჯარო გამოსვლები, შეხვედრები) – ფუნდამენტალური სიახლეების სტატისტიკური გავლენა

Fed’s Monetary Policy Statement and press conference

სტატიაში წარმოდგენილია კვლევა იმის შესახებ, თუ როგორ ზეგავლენას ახდენს ამერიკულ დოლარზე (USD) მნიშვნელოვანი ფუნდამენტალური სიახლეების Fed’s Monetary P…

ვრცლად

Trade Balance (სავაჭრო ბალანსი) – ფუნდამენტალური სიახლის სტატისტიკური გავლენა

Trade Balance

სტატიაში წარმოდგენილია კვლევა იმის შესახებ, თუ როგორ ზეგავლენას ახდენს ამერიკულ დოლარზე (USD) მნიშვნელოვანი ფუნდამენტალური სიახლის Trade Balance (სავა…

ვრცლად

Retail Sales (საცალო გაყიდვები) – ფუნდამენტალური სიახლის სტატისტიკური გავლენა

Retail Sales

სტატიაში წარმოდგენილია კვლევა იმის შესახებ, თუ როგორ ზეგავლენას ახდენს ამერიკულ დოლარზე (USD) მნიშვნელოვანი ფუნდამენტალური სიახლის Retail Sales (საცალ…

ვრცლად

Consumer Price Index, Producer Price Index – ფუნდამენტალური სიახლეების სტატისტიკური გავლენა

Consumer Price Index

სტატიაში წარმოდგენილია კვლევა იმის შესახებ, თუ როგორ ზეგავლენას ახდენს ამერიკულ დოლარზე (USD) მნიშვნელოვანი ფუნდამენტალური სიახლეების Consumer Price I…

ვრცლად

ISM Non-Manufacturing PMI და ISM Manufacturing PMI – ფუნდამენტალური სიახლეების სტატისტიკური გავლენა

ISM Non-Manufacturing PMI და ISM Manufacturing PMI

სტატიაში წარმოდგენილია კვლევა იმის შესახებ, თუ როგორ ზეგავლენას ახდენს ამერიკულ დოლარზე (USD) მნიშვნელოვანი ფუნდამენტალური სიახლეების ISM Non-Manufact…

ვრცლად

Nonfarm Payrolls (არასასოფლო სამეურნეო სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა) – ფუნდამენტალური სიახლის სტატისტიკური გავლენა

Nonfarm Payrolls

სტატიაში წარმოდგენილია კვლევა იმის შესახებ, თუ როგორ ზეგავლენას ახდენს ამერიკულ დოლარზე (USD) მნიშვნელოვანი ფუნდამენტალური სიახლის Nonfarm Payrolls (ა…

ვრცლად

Gross Domestic Product (მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ)) – ფუნდამენტალური სიახლის სტატისტიკური გავლენა

Gross Domestic Product

სტატიაში წარმოდგენილია კვლევა იმის შესახებ, თუ როგორ ზეგავლენას ახდენს ამერიკულ დოლარზე (USD) მნიშვნელოვანი ფუნდამენტალური სიახლის Gross Domestic Prod…

ვრცლად

FOMC Meeting Minutes (ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის კომიტეტის სხდომა) – ფუნდამენტალური სიახლის სტატისტიკური გავლენა

FOMC Meeting Minutes

სტატიაში წარმოდგენილია კვლევა იმის შესახებ, თუ როგორ ზეგავლენას ახდენს ამერიკულ დოლარზე (USD) მნიშვნელოვანი ფუნდამენტალური სიახლის FOMC Meeting Minute…

ვრცლად

Fed Interest Rate Decision (გადაწყვეტილება საპროცენტო განაკვეთის შესახებ) – ფუნდამენტალური სიახლის სტატისტიკური გავლენა

Fed Interest Rate Decision

სტატიაში წარმოდგენილია კვლევა იმის შესახებ, თუ როგორ ზეგავლენას ახდენს ამერიკულ დოლარზე (USD) მნიშვნელოვანი ფუნდამენტალური სიახლის Fed Interest Rate D…

ვრცლად

Unemployment Rate, Initial Jobless Claims (უმუშევრობის დონე, მიმართვიანობა უმუშევრობის შემწეობის მისაღებად) – ფუნდამენტალური სიახლეების სტატისტიკური გავლენა

Unemployment Rate

სტატიაში წარმოდგენილია კვლევა იმის შესახებ, თუ როგორ ზეგავლენას ახდენს ამერიკულ დოლარზე (USD) მნიშვნელოვანი ფუნდამენტალური სიახლეების Unemployment Rat…

ვრცლად

Consumer confidence index (მომხმარებლების ნდობის ინდექსი) – ფუნდამენტალური სიახლის სტატისტიკური გავლენა

Consumer confidence index

სტატიაში წარმოდგენილია კვლევა იმის შესახებ, თუ როგორ ზეგავლენას ახდენს ამერიკულ დოლარზე (USD) მნიშვნელოვანი ფუნდამენტალური სიახლის Consumer confidence…

ვრცლად

Durable goods orders index (გრძელვადიანი მოხმარების საქონელზე შეკვეთების ინდექსი) – ფუნდამენტალური სიახლის სტატისტიკური გავლენა

Durable Goods Orders

სტატიაში წარმოდგენილია კვლევა იმის შესახებ, თუ როგორ ზეგავლენას ახდენს ამერიკულ დოლარზე (USD) მნიშვნელოვანი ფუნდამენტალური სიახლის Durable goods order…

ვრცლად

სავალუტო კურსის მთავარი ფაქტორები

სავალუტო კურსის მთავარი ფაქტორები

სავალუტო კურსის მთავარი ფაქტორები აბსტრაქტული ცნება არ არის. ამ ფაქტორებს მკაფიოდ გამოხატული მახასიათებლები გააჩნიათ. ფორექსის ბაზარი მყისიერად და ძალ…

ვრცლად

აშშ დოლარის კურსის დამოკიდებულება ოქროს ფასზე

აშშ დოლარის კურსის დამოკიდებულება ოქროს ფასზე

როგორც ცნობილია, ოქრო წარმოადგენს მსოფლიო ეკონომიკების სტაბილურობის ერთ-ერთ ძირითად მაჩვენებელს.…

ვრცლად

აშშ დოლარის კურსის დამოკიდებულება ნავთობის ფასზე და უკუპროპორციულობა

აშშ დოლარის კურსის დამოკიდებულება ნავთობის ფასზე

ფუნდამენტალური ფაქტორები წარმოადგენენ ფორესზე ფასების მოძრაობის ძირითად საფუძველს, ისინი ამყარებენ ურთიერთკავშირს ვალუტის კურსებსა და ამა თუ იმ მოვლენ…

ვრცლად

აშშ დოლარის კურსი – რა ახდენს გავლენას მასზე

აშშ დოლარის კურსი - რა ახდენს გავლენას მასზე

აშშ დოლარის კურსი – ეს არის უპირობოდ უმაღლესი კატეგორიის ინდიკატორი არა მარტო სავალუტო, არამედ პლანეტარული მასშტაბის ფინანსური სისტემისათვის. იგ…

ვრცლად

ევროს კურსი – რა ახდენს გავლენას მასზე

ევროს კურსი - რა ახდენს გავლენას მასზე

ევროს კურსი უმნიშვნელოვანესი ინდიკატორია სავალუტო ბაზრისათვის. იმის მტკიცება საჭირო აღარ არის, რომ ევრო, უკვე დიდი ხანია აშშ დოლარის ალტერნატიულ ვალუტ…

ვრცლად

ფუნდამენტალური ანალიზის ფაქტორები

ფუნდამენტალური ანალიზის ფაქტორები

ფორექსის ბაზრის ფუნდამენტალური ანალიზის განხორციელებისას, მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, თუ რომელი ფუნდამენტალური ანალიზის ფაქტორები ახდენენ ყველაზე მეტ გავლ…

ვრცლად

ონლაინ სიახლეები ფორექსზე

ონლაინ სიახლეები ფორექსზე

ონლაინ სიახლეები ფორექსზე – არის უახლესი ინფორმაცია პოლიტიკური და ეკონომიკური მოვლენების შესახებ, რომელიც ზეგავლენას ახდენენე ვალუტაზე. მაშინაც …

ვრცლად