ფუნდამენტალური ანალიზი

ფუნდამენტალური ანალიზი
separator

ფუნდამენტალური ანალიზი არის წამყვანი ეკონომიკების მქონე ქვეყნებში, გამოქვეყნებულ ეკონომიკურ პარამეტრებზე დაყრდნობითა და დაკვირვებით მიღებული მონაცემების ერთობლიობით შექმნილი ანალიზური სურათი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს გავაკეთოთ დასკვნები ფასის შემდგომი მოძრაობის სავარაუდო მიმართულების შესახებ.

separator

Consumer confidence index (მომხმარებლების ნდობის ინდექსი) – ფუნდამენტალური სიახლის სტატისტიკური გავლენა

Consumer confidence index

სტატიაში წარმოდგენილია კვლევა იმის შესახებ, თუ როგორ ზეგავლენას ახდენს ამერიკულ დოლარზე (USD) მნიშვნელოვანი ფუნდამენტალური სიახლის Consumer confidence…

ვრცლად

Durable goods orders index (გრძელვადიანი მოხმარების საქონელზე შეკვეთების ინდექსი) – ფუნდამენტალური სიახლის სტატისტიკური გავლენა

Durable Goods Orders

სტატიაში წარმოდგენილია კვლევა იმის შესახებ, თუ როგორ ზეგავლენას ახდენს ამერიკულ დოლარზე (USD) მნიშვნელოვანი ფუნდამენტალური სიახლის Durable goods order…

ვრცლად

სავალუტო კურსის მთავარი ფაქტორები

სავალუტო კურსის მთავარი ფაქტორები

სავალუტო კურსის მთავარი ფაქტორები აბსტრაქტული ცნება არ არის. ამ ფაქტორებს მკაფიოდ გამოხატული მახასიათებლები გააჩნიათ. ფორექსის ბაზარი მყისიერად და ძალ…

ვრცლად

აშშ დოლარის კურსის დამოკიდებულება ნავთობის ფასზე და უკუპროპორციულობა

აშშ დოლარის კურსის დამოკიდებულება ნავთობის ფასზე

ფუნდამენტალური ფაქტორები წარმოადგენენ ფორესზე ფასების მოძრაობის ძირითად საფუძველს, ისინი ამყარებენ ურთიერთკავშირს ვალუტის კურსებსა და ამა თუ იმ მოვლენ…

ვრცლად

აშშ დოლარის კურსი – რა ახდენს გავლენას მასზე

აშშ დოლარის კურსი - რა ახდენს გავლენას მასზე

აშშ დოლარის კურსი – ეს არის უპირობოდ უმაღლესი კატეგორიის ინდიკატორი არა მარტო სავალუტო, არამედ პლანეტარული მასშტაბის ფინანსური სისტემისათვის. იგ…

ვრცლად

ევროს კურსი – რა ახდენს გავლენას მასზე

ევროს კურსი - რა ახდენს გავლენას მასზე

ევროს კურსი უმნიშვნელოვანესი ინდიკატორია სავალუტო ბაზრისათვის. იმის მტკიცება საჭირო აღარ არის, რომ ევრო, უკვე დიდი ხანია აშშ დოლარის ალტერნატიულ ვალუტ…

ვრცლად

ფუნდამენტალური ანალიზის ფაქტორები

ფუნდამენტალური ანალიზის ფაქტორები

ფორექსის ბაზრის ფუნდამენტალური ანალიზის განხორციელებისას, მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, თუ რომელი ფუნდამენტალური ანალიზის ფაქტორები ახდენენ ყველაზე მეტ გავლ…

ვრცლად

ონლაინ სიახლეები ფორექსზე

ონლაინ სიახლეები ფორექსზე

ონლაინ სიახლეები ფორექსზე – არის უახლესი ინფორმაცია პოლიტიკური და ეკონომიკური მოვლენების შესახებ, რომელიც ზეგავლენას ახდენენე ვალუტაზე. მაშინაც …

ვრცლად

ფუნდამენტალური ანალიზის ძირითადი ელემენტები

ფუნდამენტალური ანალიზის ძირითადი ელემენტები

ფუნდამენტალური ანალიზი – არის ძირითადი ელემენტი, რომლის საფუძველზეც შესაძლებელია ფორექსზე წარმატებული ტრეიდინგი.…

ვრცლად