FOMC Meeting Minutes

FOMC Meeting Minutes (ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის კომიტეტის სხდომა) – ფუნდამენტალური სიახლის სტატისტიკური გავლენა

სტატიაში წარმოდგენილია კვლევა იმის შესახებ, თუ როგორ ზეგავლენას ახდენს ამერიკულ დოლარზე (USD) მნიშვნელოვანი ფუნდამენტალური სიახლის FOMC Meeting Minutes (ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის კომიტეტის სხდომა) გამოქვეყნება.

კვლევის საგანი

ფუნდამენტალური სიახლის გამოქვეყნების შემდეგ:

 • ფასის მინიმალური ცვლილება;
 • ფასის მაქსიმალური ცვლილება;
 • ფასის საშუალო ცვლილება;
 • დაბრუნებების რაოდენობა – რამდენად ხშირად უბრუნდებოდა ფასი მიახლოებით იმ ნიშნულს, სადაც იგი იმყოფებოდა სიახლის პუბლიკაციამდე ( +-10% თავად ფასის ცვლილებიდან სიახლის გამოქვეყნების შემდეგ);
 • სიახლის გავლენის პერიოდი – მისი გამოქვეყნებიდან 6 საათი;
 • კვლევის სრული პერიოდი 7 წელი;
 • კვლევა ჩატარებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამოქვეყნებულ ეკონომიკურ სიახლეებთან მიმართბაში;
კვლევის ინსტრუმენტები (სავალუტო წყვილები)
 • USD/CHF;
 • GBP/USD;
 • EUR/USD;
 • USD/JPY;
 • USD/CAD;
 • AUD/USD;
 • NZD/USD;
FOMC Meeting Minutes (ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის კომიტეტის სხდომა)

ფედერალური სარეზერვო სისტემის ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის კომიტეტის სხდომის დეტალური საანგარიშო ოქმი, საპროცენტო განაკვეთის ცვლილებასთან დაკავშირებით, ქვეყნდება ორი კვირით ადრე. საანგარიშო ოქმი გვაძლევს წარმოდგენას მომავალში რეგულატორის ფულად საკრედიტო პოლიტიკის შესახებ. ძლიერ ზეგავლენას ახდენს ბაზარზე.

USD/CHF

 • ფასის მინიმალური ცვლილება – 9 პუნქტი;
 • ფასის მაქსიმალური ცვლილება – 285 პუნქტი;
 • ფასის საშუალო ცვლილება – 35 პუნქტი;
 • 99-იდან 9-ჯერ ფასი უბრუნდებოდა ნიშნულს – 9%;

GBP/USD

 • ფასის მინიმალური ცვლილება – 11 პუნქტი;
 • ფასის მაქსიმალური ცვლილება – 220 პუნქტი;
 • ფასის საშუალო ცვლილება – 42 პუნქტი;
 • 99-იდან 11-ჯერ ფასი უბრუნდებოდა ნიშნულს – 11 %;

EUR/USD

 • ფასის მინიმალური ცვლილება – 14 პუნქტი;
 • ფასის მაქსიმალური ცვლილება – 209 პუნქტი;
 • ფასის საშუალო ცვლილება – 39 პუნქტი;
 • 99-იდან 5-ჯერ ფასი უბრუნდებოდა ნიშნულს – 5 %;

USD/JPY

 • ფასის მინიმალური ცვლილება – 6 პუნქტი;
 • ფასის მაქსიმალური ცვლილება – 298 პუნქტი;
 • ფასის საშუალო ცვლილება – 36 პუნქტი;
 • 99-იდან 6-ჯერ ფასი უბრუნდებოდა ნიშნულს – 6 %;

USD/CAD

 • ფასის მინიმალური ცვლილება – 8 პუნქტი;
 • ფასის მაქსიმალური ცვლილება – 122 პუნქტი;
 • ფასის საშუალო ცვლილება – 32 პუნქტი;
 • 99-იდან 6-ჯერ ფასი უბრუნდებოდა ნიშნულს – 6 %;

AUD/USD

 • ფასის მინიმალური ცვლილება – 15 პუნქტი;
 • ფასის მაქსიმალური ცვლილება – 264 პუნქტი;
 • ფასის საშუალო ცვლილება – 35 პუნქტი;
 • 99-იდან 6-ჯერ ფასი უბრუნდებოდა ნიშნულს – 6 %;

NZD/USD

 • ფასის მინიმალური ცვლილება – 6 პუნქტი;
 • ფასის მაქსიმალური ცვლილება – 193 პუნქტი;
 • ფასის საშუალო ცვლილება – 36 პუნქტი;
 • 99-იდან 3-ჯერ ფასი უბრუნდებოდა ნიშნულს – 3 %;

როგორც სტატისტიკიდან ჩანს, ამ ფუნდამენტალური სიახლის გამოქვეყნებას, საპროცენტო განაკვეთის შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნებასთან შედარებით ბაზარზე არანაკლები ზეგავლენა გააჩნია, თუმცა ამ შემთხვევაშიც, რატომღაც სავალუტო წყვილი USD/CAD ისევ პასიურობს.

ტრეიდერები ხშირად კამათობენ მიზანშეწონილია, თუ არა სავაჭრო პროცესის დროს ეკონომიკურ სიახლეებზე თვალყურის დევნა და მათი გათვალისწინება. არსებობს მოსაზრება, რომ მაღალ თაიმფრეიმებზე ფუნდამენტალური სიახლეების გათვალისწინება არ ღირს, ვინაიდან მათი გავლენა მინიმალურია.

აღსანიშნავია, რომ ყველა მნიშვნელოვანი სიახლე, მართლაც რომ მნიშვნელოვანი არ არის. ზოგიერთი მათგანის გამოყენება მიზანშეწონილია, მხოლოდ კონკრეტულ სავალუტო წყვილებზე მუშაობის დროს. თუმცა მიმაჩნია, რომ არსებობენ ისეთი ფუნდამენტალური სიახლეები, რომლებიც აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ნებისმიერ სავალუტო წყვილზე მუშაობის დროს.

ესენია:

სიახლეებზე ვაჭრობისათვის მიზანშეწონილია გამოიყენოთ ძალიან კარგი ინსტრუმენტი – სიახლეების კალენდარი >>>.

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

Nonfarm Payrolls

Nonfarm Payrolls (არასასოფლო სამეურნეო სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა) – ფუნდამენტალური სიახლის სტატისტიკური გავლენა

სტატიაში წარმოდგენილია კვლევა იმის შესახებ, თუ როგორ ზეგავლენას ახდენს ამერიკულ დოლარზე (USD) მნიშვნელოვანი ფუნდამენტალური სიახლის …