სტრატეგიები მულტისავალუტო

სტრატეგიები ნებისმიერი ფინანსური ინსტრუმენტისთვის
separator

რუბრიკაში წარმოდგენილია მულტისავალუტო სტრატეგიები.

separator

სტრატეგია “ინდიკატორების სალათი”

ინდიკატორების სალათი

სტრატეგია “ინდიკატორების სალათი” ეფუძნება ინდიკატორის EMA-ს და ოსცილატორების Stochastic-ის და RSI-ის კომბინირებულ სიგნალს.…

ვრცლად

სტრატეგია “ბაგოვინოს მეთოდი”

სტრატეგია "ბაგოვინოს მეთოდი"

ფორექსის სტრატეგია “ბაგოვინოს მეთოდი” ეფუძნება ორი ინდიკატოის სიგნალს.…

ვრცლად

სტრატეგია “Momentum Pinball”

სტრატეგია "Momentum Pinball"

ფორექსის სტრატეგია “Momentum Pinball” ავტორია ცნობილი ტრეიდერი ლინდა რაშკე.…

ვრცლად

სტრატეგია “Daniella”

სტრატეგია Daniella

ფორექსის სტრატეგია “Daniella” ეფუძნება იმ ფაქტს, რომ ფორექსზე ვოლატილობის შეკუმშვის შემდეგ, იგი (ვოლატილობა) ყოველთვის ფართოვდება.…

ვრცლად

სტრატეგია “Emp”

სტრატეგია "Emp"

სტრატეგია “Emp” ეფუძნება მნიშვნელოვან დონეებისგან ფასის ასხლეტის ალგორითმს.…

ვრცლად

სტრატეგია “80-20”

სტრატეგია "80-20"

სტრატეგიის “80-20” ავტორია საერთაშორისო დონის ტრეიდერების წრეში ცნობილ სპეკულანტი ლინდა რაშკე (პრინციპში ყველა, ვინც ფორექსზე ვვაჭრობთ …

ვრცლად

სტრატეგია “ვაჭრობა დონეებზე”

სტრატეგია "ვაჭრობა დონეებზე"

სტრატეგია “ვაჭრობა დონეებზე” ეფუძნება მნიშვნელოვანი დონეების გარღვევასა და ასხლეტას.…

ვრცლად

სტრატეგია “High Low”

სტრატეგია "High Low" • GeoForex.info

ფორექსის სტრატეგია “High Low” ძალზე მარტივია, თუმცა რეალურად შუძლია კარგი მოგების მოტანა.…

ვრცლად