სტრატეგია "ვაჭრობა დონეებზე"

სტრატეგია “ვაჭრობა დონეებზე”

სტრატეგია “ვაჭრობა დონეებზე” ეფუძნება მნიშვნელოვანი დონეების გარღვევასა და ასხლეტას.

ფორექსის სტრატეგიის ალგორითმი მდგომარეობს შემდეგში:

თუ, რომელიმე წერტილი ფასს აისხლეტს ერთხელ, მაშინ არსებობს ალბათობა იმისა, რომ ასხლეტა კიდევ მოხდება, და თუ ამ წერტილს ფასი გაარღვევს, მაშინ მას (ფასს) ექნება კარგი აჩქარება, იმისათვის, რომ ტრეიდერმა მიიღოს მოგება გარღვევის მიმართულებით გახსნილი პოზიციისგან.

განვიხილოთ სურათზე წარმოდგენილი მაგალითი:

ფორექსის სტრატეგია "ვაჭრობა დონეებზე"

სურათზე გამოსახულია სავალუტი წყვილისთვის მნიშვნელოვანი დონე. ისრებით ნაჩვენებია ორდერის გახსნის მიმართულება, ხაზებით – სტოპ ლოსები, რომელთა გარღვევის შემდეგ სავაჭრო პოზიცია ავტომატურად უნდა შემოტრიალდეს საპირისპირო მიმართულებით. ფასის მიერ 15-20 პუნქტის პროფიტის მიღწევის შემდეგ (დამოკიდებულია სავაჭრო წყვილის ვოლატილობაზე), პოზიცია გადაგვყავს უზარალობის დონეზე ან/და ვიწყებთ ტრეილინგს.

მნიშვნელოვანი დონეების გარღვევის ან ასხლეტის პროგნოზის დადასტურებისათვის შესაძლებელია გამოვიყენოთ შემდეგი მეთოდი:

  • ასხლეტა – თუ ფასმა მნიშვნელოვან დონემდე იმოძრავა საკმაოდ დიდი პერიოდის განმავლობაში, სხვა ტრენდებთან მიმართებაში, კორექციის გარეშე;
  • გარღვევა – ფასი ხშირად ებჯინება მნიშვნელოვან დონეს და თანდათან ამცირებს ასხლეტილი სანთლების Low დონეებს;

ბოლო ორ წინადადებას მიაქციეთ ყურადღება, ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ფორექსზე ვაჭრობისას.

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

 

ასევე დაგაინტერესებთ:

სტრატეგია "ბაგოვინოს მეთოდი"

სტრატეგია “ბაგოვინოს მეთოდი”

ფორექსის სტრატეგია “ბაგოვინოს მეთოდი” ეფუძნება ორი ინდიკატოის სიგნალს.