სტრატეგია "ბაგოვინოს მეთოდი"

სტრატეგია “ბაგოვინოს მეთოდი”

ფორექსის სტრატეგია “ბაგოვინოს მეთოდი” ეფუძნება ორი ინდიკატოის სიგნალს.

 • სავალუტი წყვილი: მულტისავალუტო;
 • თაიმ ფრეიმი: H1;
ფორექსის სტრატეგია “ბაგოვინოს მეთოდი” – ალგორითმი

გრაფიკზე ვაყენებთ შემდეგ ინდიკატორებს:

 • ექსპონენციალური მცოცავის საშუალო EMA 5, close;
 • ექსპონენციალური მცოცავის საშუალო EMA 21, close;
 • ოსცილატორი RSI პერიოდით 21, დონე – “50”;

ყიდვა:

 • EMA 5-მა გადაკვეთა EMA 21 ქვემოდან ზემოთ;
 • RSI ინდიკატორის მრუდმა გადაკვეთა 50-იანი დონე ქვემოდან ზემოთ;
 • ვხსნით ორდერს სასიგნალო სანთლის დახურვის შემდეგ;
 • პოზიციის წარმატებულობის შანსი უფრო მაღალია, როდესაც ორივე სიგნალი ხდება ერთდროულად;

ყიდვის მაგალითი:

ფორექსის სტრატეგია "ბაგოვინოს მეთოდი"

გაყიდვა:

 • EMA 5-მა გადაკვეთა EMA 21 ზემოდან ქვემოთ;
 • RSI ინდიკატორის მრუდმა გადაკვეთა 50-იანი დონე ზემოდან ქვემოთ;
 • ვხსნით ორდერს სასიგნალო სანთლის დახურვის შემდეგ;
 • პოზიციის წარმატებულობის შანსი უფრო მაღალია, როდესაც ორივე სიგნალი ხდება ერთდროულად;

გაყიდვის მაგალითი:

ფორექსის სტრატეგია "ბაგოვინოს მეთოდი"

 • სტოპ ლოსი: დგება ლოკალურ მინიმუმზე, ან ლოკალურ მაქსიმუმზე (პოზიციის მიმართულებიდან გამომდინარე);
 • ტეიკ პროფიტი: სტრატეგიის კლასიკური აღწერის მიხედვით ტეიკ პროფიტის დასადგენად გამოიყენება ინდიკატორი “Vegas 1”, რომლის მუშაობის პრინციპი შემდეგია: დავუშვათ, პოზიციას ვხსნით 0,3 ლოტით. ინდიკატორი “Vegas 1”-ის პირველ ხაზზე ვხურავთ 0,1 ლოტს, გადაგვყავს პოზიცია უზარალობაში. ინდიკატორის მეორე ხაზზე ვხურავთ 0,1 ლოტს, ხოლო მესამე ხაზზე დარჩენილ 0,1 ლოტს;

პირადად ჩემი აზრით: საერთოდ არ მომწონს ინდიკატორი Vegas 1 და მიმაჩნია, რომ ტეიკ პროფიტის საუკეთესო ვარიანტია – პოზიციას დავადევნოთ ტრეილინგ სტოპი 25-50 პუნქტიანი ბიჯით.

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

ფორექსის სტრატეგია "გამრღვევი ფრაქტალი"

ფორექსის სტრატეგია “გამრღვევი ფრაქტალი”

ფორექსის სტრატეგია “გამრღვევი ფრაქტალი” ეფუძნება ორი ინდიკატორის: მცოცავი საშუალოს და ფრაქტალის კომბინირებულ სიგნალს