არასტანდარტული ინდიკატორები

არასტანდარტული ინდიკატორები
separator
არასტანდარტულ ინდიკატორებს – უწოდებენ ისეთ ინდიკატორებს, რომლებიც სავაჭრო ტერმონალის სტანდარტულ კომპლექტში არ შედის. ინტერნეტ სივრცეში მრავლადაა ასეთი ინდიკატორები. ბევრი მათგანი წმინდა წყლის უაზრობაა, თუმცა არსებობს იმისთანა ინდიკატორები, რომლებიც ტრეიდერს მუშაობას უადვილებენ. რუბრიკაში წარმოდგენილია ასეთი ინდიკატორები და სკრიპტები (სკრიპტები – იგივე ინდიკატორებია, თუმცა პროგრამირების სისტემის განსხვავებისა და გრაფიკზე გამოსახვის თვისებების განსხვავებულობის გამო მათ ცალკე სახელი – სკრიპტები ჰქვია)
separator

ინდიკატორი USDX

ინდიკატორი USDX

აშშ დოლარის ინდექსი აღინიშნება სიმბოლოებით DXY ან USDX. იგი ფართოდ გამოიყენება ფორექსის საერთაშორისო ბაზარზე როგორც პრაქტიკული (სავაჭრო), ასევე თეორიუ…

ვრცლად

ტრენდის შემობრუნების ინდიკატორები (ზოგადად)

ტრენდის შემობრუნების ინდიკატორები (ზოგადად)

ტრენდის შემობრუნების ინდიკატორები ტრეიდერს ეხმარებიან ტრენდის შემობრუნების მომენტის დროულად განსაზღვრაში. პრაქტიკულ ტრეიდინგში არსებობს 7-8 უმნიშვნელო…

ვრცლად

ბაზრის ანალიზის ინდიკატორები

ბაზრის ანალიზის ინდიკატორები

ინდიკატორების დიფერენციაციის თვალსაზრისით არსებობს ინდიკატორის დამახასიათებელი კატეგორია – “ბაზრის ანალიზის ინდიკატორები”, რაც იმას …

ვრცლად

დონეების ინდიკატორები

დონეების ინდიკატორები

ინდიკატორების დიფერენციაციის თვალსაზრისით არსებობს ინდიკატორის დამახასიათებელი ერთ-ერთი კატეგორია – “დონეების ინდიკატორები”, რაც იმა…

ვრცლად

ახალი ინდიკატორები

ახალი ინდიკატორები

ინდიკატორების დიფერენციაციის თვალსაზრისით არსებობს ინდიკატორის დამახასიათებელი კატეგორია – “ახალი ინდიკატორები”, რაც იმას ნიშნავს, რ…

ვრცლად

საუკეთესო ინდიკატორები

საუკეთესო ინდიკატორები

ინდიკატორების დიფერენციაციის თვალსაზრისით შეხვდებით ინდიკატორის დამახასიათებელ კატეგორიას – “საუკეთესო ინდიკატორები”, რაც ასეთი ეპით…

ვრცლად

ტრენდის შემობრუნების ინდიკატორები

ტრენდის ინდიკატორები

ინდიკატორების დიფერენციაციის თვალსაზრისით არსებობს ინდიკატორის დამახასიათებელი კატეგორია – “ტრენდის შემობრუნების ინდიკატორები”, რაც …

ვრცლად

ფორექს ინდიკატორების კლასიფიკაცია

ფორექს ინდიკატორების კლასიფიკაცია

ფორექს ინდიკატორები წარმოადგენენ ტექნიკური ანალიზის უმნიშვნელოვანეს ინსტრუმენტს. მათი სწორი კონფიგურირების შემთხვევაში იზრდება მათგან მიღებული სიგნალე…

ვრცლად

ტრენდის ინდიკატორები

ტრენდის ინდიკატორები

“ტრენდის ინდიკატორები” – ფორექს ტერმინოლოგიაში ხშირად შეხვდებით ამ ტერმინს, რომელიც არის ინდიკატორის ერთ-ერთი კატეგორია, რომელიც ჩემ…

ვრცლად

ტრენდის პროგნოზირების ინდიკატორი Hodrick Prescott Filter

ტრენდის პროგნოზირების ინდიკატორი Hodrick Prescott Filter

ტრენდის პროგნოზირების ინდიკატორი Hodrick Prescott Indicator (იგივე “Hodrick Prescott Filter” (HPF)”) საფუძვლად უდევს პოპულარული და ყვ…

ვრცლად

Normalized Volume Oscillator მოცულობის ოსცილატორი

Normalized Volume Oscillator მოცულობის ოსცილატორი

Normalized Volume Oscillator მოცულობის ოსცილატორი წარმოადგენს პოზიციური ფორექს მოცულობების ნორმალიზირებული მონაცემების გადასამუშავებელ ინსტრუმენტს, სადა…

ვრცლად

არხის ინდიკატორი (ზოგადად)

არხის ინდიკატორი

არხის ინდიკატორი სავალუტო წყვილის გრაფიკზე ავტომატურ რეჟიმში ხაზავს არხებს. არხის საზღვრებს წარმოადგენს ორი პარალელური წრფე. ერთი მათგანი აერთებს მნიშ…

ვრცლად

ინდიკატორი Stochastic (ალტერნატიული ხედვა)

ინდიკატორი Stochastic (ალტერნატიული ხედვა)

ინდიკატორი Stochastic – განკუთვნილია საბაზრო სიტუაციისათვის, როდესაც ბაზარზე არის სუსტი ტრენდი. მისი მუშაობის პრინციპია – უკვე გასული რაიმე…

ვრცლად

i-CassierWorkTime – ფორექსის სავაჭრო სესიების ინდიკატორი

ინდიკატორი i-CassierWorkTime

i-CassierWorkTime – ფორექსის სავაჭრო სესიების ინდიკატორი თავისი არსით წარმოადგენს სავაჭრო სესიების პერიოდების განმსაზღვრელ ინსტრუმენტს.…

ვრცლად

ტრენდის პროგნოზირების ინდიკატორი Xprofuter

ტრენდის პროგნოზირების ინდიკატორი Xprofuter

ტრენდის პროგნოზირების ინდიკატორი Xprofuter ტრენდის მიმართულების განსაზღვრის ერთ-ერთი საკმაოდ პოპულარული ინდიკატორია. ტრენდის მოძრაობის მიმართულების სწო…

ვრცლად

ინდიკატორი channels_v2.5

ინდიკატორი channels_v2.5

ინდიკატორი channels_v2.5 – სავალუტო გრაფიკზე ავტომატურ რეჟიმში ხაზავს მხარდაჭერის და წინააღმდეგობის ხაზებს, რომლებიც თავის მხრივ წარმოადგენენ ფას…

ვრცლად

სავაჭრო მოცულობების ინდიკატორი

სავაჭრო მოცულობების ინდიკატორი

სავაჭრო მოცულობების ინდიკატორი – ტრეიდერებისთვის წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე საჭირო ინსტუმენტს, ვინაიდან ზოგიერთი ფორექს თეორიის მიხედვით სწორედ…

ვრცლად

ინდიკატორი Trade Day

ინდიკატორი Trade Day

Trade Day – მაქსიმუმების და მინიმუმების ინდიკატორი გამოიყენება ტექნიკურ ანალიზში და გვიჩვენებს გასულ დღეებში დაფიქსირებულ ფასურ მაქსიმუმებსა და …

ვრცლად

Indicator Fibonacci – ფიბონაჩის დონეების ინდიკატორი

Indicator Fibonacci - ფიბონაჩის დონეების ინდიკატორი

Indicator Fibonacci – ფიბონაჩის დონეების ინდიკატორი მუშაობს წინააღმდეგობისა და მხარდაჭერის დონეების საფუძველზე, რომლებიც მიიღება ფიბონაჩის დონეებ…

ვრცლად

IN10TION News Reader – სიახლეების ინდიკატორი

IN10TION News Reader - სიახლეების ინდიკატორი

IN10TION News Reader – სიახლეების ინდიკატორი ზოგიერთი ტრეიდერის აზრით ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური ინსტრუმენტია თავის კატეგორიაში.…

ვრცლად