ფიუჩერსები

ფიუჩერსები
separator

ფიუჩერსები წარმოადგენს საფინანსო ბაზრების ერთ-ერთ პოპულარულ ინსტრუმეტს. მისი ცოდნა ზოგადად, ტრეიდერს სჭირდება არა მარტო პროფესიონალური დონის ამაღლებაში, არამედ ამ ინსტრუმენტით რეალური შემოსავლის მიღება არის შესაძლებელი.

separator

ნავთობი (შავი ოქრო), როგორც ძირითადი ინსტრუმენტი ჰეჯირებისათვის

ნავთობი (შავი ოქრო), როგორც ძირითადი ინსტრუმენტი ჰეჯირებისათვის

განსახილველი სცენარი, არის კერძო შემთხვევა, რომელიც მჭიდრო კავშირშია წინა ორ სტატიაში განხილულ სცენარებთან. ზოგიერთი ინვესტორი თვლის, რომ ასეთი სცენარ…

ვრცლად

ოქროს საინვესტიციო მნიშვნელობა კრიზისების პერიოდში

ოქროს საინვესტიციო მნიშვნელობა კრიზისების პერიოდში

ეკონომიკური ვითარების კრიზისულ სიტუაციებში მრავალი ქვეყნის მთავრობები ახორციელებენ ფულადი მასის ღია ემისიებს, რითიც ხდება ნაციონალური ვალუტების დევალვ…

ვრცლად

აშშ დოლარის დევალვაციის მოლოდინში

აშშ დოლარის დევალვაციის მოლოდინში

აშშ დოლარი(USD) ფაქტობრივად წარმოადგენს მსოფლიო სარეზერვო ვალუტას. ყველა ქვეყნის ცენტრალური ბანკი ამ ვალუტაში ინახვს საკუთარი რეზერვების დიდ ნაწილს.…

ვრცლად

ლარის/ნაციონალური ვალუტის დევალვაციის მოლოდინში

ლარის/ნაციონალური ვალუტის დევალვაციის მოლოდინში

როგორც ვიცით, ჩვენ ქვეყანაში (და არა მარტო ჩვენთან) ლარის ძირითადი ოპოზიცური ვალუტა – აშშ დოლარია. ამიტომ საკუთარი კაპიტალის დაცვისათვის გადაწყვ…

ვრცლად

ფიუჩერსული ვაჭრობის პრაქტიკა

ფიუჩერსული ვაჭრობის პრაქტიკა

ფიუჩერსულ ვაჭრობის ამ თეორიული კურსის ფარგლებში განვიხილავთ ფიუჩერსების გამოყენების მეთოდიკას რეალურ ეკონომიკურ სიტუაციაში, კერძოდ ინვესტიციების დაცვი…

ვრცლად

ზოგადი ინფორმაცია ფიუჩერსული სექციების შესახებ

ზოგადი ინფორმაცია ფიუჩერსული სექციების შესახებ

მაშასადამე, როგორც უკვე ვიცით ყველა საფონდო ბირჟაზე არსებობს სწრაფი სექციები, სადაც ფიუჩერსებზე ვაჭრობისათვის შექმნილია ყველა პირობა.…

ვრცლად

საბაზო აქტივები

საბაზო აქტივები

როგორც უკვე ვიცით, ფიუჩერსი არის საბაზო აქტივების წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტი.…

ვრცლად

ფიუჩერსების გაშიფვრა – ფიუჩერსული კონტრაქტების სპეციფიკაცია

ფიუჩერსების გაშიფვრა - ფიუჩერსული კონტრაქტების სპეციფიკაცია

არსებობს კოდებისა და აღნიშვნების გარკვეული სახეობები, რომლითაც სწრაფ ბაზრებზე ხდება ფიუჩერსული კონტრაქტების სტანდარტიზაცია.…

ვრცლად

ბექვორდაცია, კონტანგო, ბაზისი – ცნებები

ბექვორდაცია, კონტანგო, ბაზისი - ცნებები

ბექვორდაცია და კონტანგო – ფიუჩერსული კონტრაქტებისთვის დამახასიათებელი ცნებებია, რომელიც მდგომარეობს შემდეგში:…

ვრცლად

მოკლე პოზიცია და გრძელი პოზიცია

მოკლე პოზიცია და გრძელი პოზიცია

ფიუჩერსული კონტრაქტის მყიდველი ხსნის გრძელ პოზიციას, გამყიდველი – მოკლე პოზიციას.…

ვრცლად

ვარიაციული მარჯა და დეპოზიტური მარჯა

ვარიაციული მარჯა და დეპოზიტური მარჯა

დეპოზიტური მარჯა – არის ინსტრუმენტი, რომელიც გამოიყენება ფიუჩერსულ ბირჟებზე საკრედიტო მხარით ვაჭრობის დროს.…

ვრცლად

ვაჭრობის შედარება ფიუჩერსულ და საფონდო ბირჟებზე

ვაჭრობის შედარება ფიუჩერსულ და საფონდო ბირჟებზე

საგარანტიო უზრუნველყოფა (შემდგომ ტექსტში შემოკლებით – სუ) განსაზღვრავს თანხას, რომლითაც შევძლებთ პოზიციის გახსნას. თუ სუ=100%, 1 000 აშშ დოლარის…

ვრცლად

საგარანტიო უზრუნველყოფა

საგარანტიო უზრუნველყოფა

საგარანტიო უზრუნველყოფა – არის მოთხოვნა, რომ ანგარიშზე იყოს საბაზისო აქტივის გარკვეული პროცენტი, რომელიც გათვალისწინებულია ფიუჩერსული კონტრაქტით. საფო…

ვრცლად

ფიუჩერსული ბირჟის ჰეჯერები და სპეკულანტები

ფიუჩერსული ბირჟის ჰეჯერები და სპეკულანტები

ფიუჩერსული კონტრაქტების დადება შესაძლებელია საბაზო აქტივების უმრავლესობაზე, ფინანსურით დაწყებული, დამთავრებული ენერგოპროდუქტებით. არსებობს ფიუჩერსები …

ვრცლად

ფიუჩერსული კონტრაქტის განსაზღვრება

ფიუჩერსული კონტრაქტის განსაზღვრება

ფიუჩერსი (“Futures” – კონსტრუქცია, რომელიც მიუთითებს იმაზე, რომ მოქმედება მოხდება ეხლა, მაგრამ რეზულტატი გამოყენებული იქნება მომავალში) &#…

ვრცლად

ფიუჩერსების ბაზარი, ფიუჩერსული კონტრაქტები და მათი ისტორია

ფიუჩერსების ბაზარი, ფიუჩერსული კონტრაქტები და მათი ისტორია

ჯერ კიდევ მაშინ როდესაც ფიუჩერსული ვაჭრობა პრაქტიკაში არ არსებობდა, საქონლის მწარმოებლები (მაგალითად მზესუმზირის კულტივაციით დაკავებული ფერმერები) და …

ვრცლად

სწრაფი ბაზარი (მოკლედ)

სწრაფი ბაზარი (მოკლედ)

როგორც წესი გარიგებები, რომლებიც ხორციელდება აქციებისა და ობლიგაციების ბაზარზე არის – სპოტური (“Spot” – ზეგ, ხვალის შემდეგ (ინ…

ვრცლად

ფიუჩერსებით ვაჭრობის თეორია

ფიუჩერსებით ვაჭრობის თეორია • GeoForex.info

ფიუჩერსებით ვაჭრობა პრინციპში, ფორექსზე ვაჭრობას ჰგავს, მაგრამ ფიუჩერსულ ბაზარზე არსებობს განსაზღვრებები და ცნებები, რომლებიც მხოლოდ მისთვის არის დამს…

ვრცლად