ნავთობი (შავი ოქრო), როგორც ძირითადი ინსტრუმენტი ჰეჯირებისათვის

ნავთობი (შავი ოქრო), როგორც ძირითადი ინსტრუმენტი ჰეჯირებისათვის

განსახილველი სცენარი, არის კერძო შემთხვევა, რომელიც მჭიდრო კავშირშია წინა ორ სტატიაში განხილულ სცენარებთან. ზოგიერთი ინვესტორი თვლის, რომ ასეთი სცენარის განხორციელება სავსებით რეალურია.

საუბარი ეხება გლობალური ინფლაციის პროცესებს, რომელიც გამოწვეულია სხვადასხვა წამყვანი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების ცენტრალური ბანკების მიერ ლიკვიდურობის ზედმეტად აწევის გამო. ამის გამო ყველა ვალს “შეჭამს” ინფლაცია და შესაბამისად ისინი (ვალები) გაქრებიან.

სხვათა შორის ამჟამად ვაკვირდებით მდგომარეობას, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე დიდი მევალეა, პედალირებს ამგვარ პროცესს, თანაც ცდილობს ზეწოლა განახორციელოს თავის, ასევე წამყვანი ეკონომიკების მქონე პარტნიორებზე, რათა ამ პროცესში მიიღოს მათი მხარდაჭერა. რადგან ვალებისაგან განთავისუფლების შედეგად ეკონომიკა მიიღებს მყარ ფუნდამენტს ახალი ზრდისათვის.

ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები კი უშველის თავის ეკონომიკას, მაგრამ ჩვეულებრივი (რიგირთი) ინვესტორების ობლიგაციები, დეპოზიტები და სხვა ფულადი გამოხატულების დანაზოგები დაკარგავენ თავის ფასს. ამგვარ სიტუაციებში მეტნაკლებად სტაბილურ ფასს შეინარჩუნებენ მხოლოდ ფიზიკური აქტივები – ენერგეტიკული კომპანიების აქციები, რომლებიც ფლობენ მნიშვნელოვან ბუნებრივ რესურსებს, უშუალოდ ნედლეულს, მეტალებს და ა.შ.

აღსანიშნავია, რომ ჩინეთმა, ბრაზილიამ, არგენტინამ და ზოგიერთმა სხვა ქვეყანამ, რომლებიც შედარებით ღარიბი არიან ბუნებრივი რესურსებით (განიცდიან დეფიციტს) – დაიწყეს რისკების ჰეჯირება, რომელიც გამოწვეული იქნება ზემოთხსენებული სცენარის განხორციელების გამო, და აქტიურად ინვესტირებენ ნავთობისა და სხვა ბუნებრივი რესურსების სტრატეგიული მარაგების დაგროვებაში.

განვიხილოთ მაგალითი, როდესაც ჩვეულებრივი ინვესტორი იცავს საკუთარ კაპიტალს და საკუთარ საინვეტიციო პორტფელს უმატებს რამდენიმე ბარელ ნავთობს.

წინა სტატიიდან გავმეორდები და ვიტყვი:

მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ვიფიქრე ლართან დამეკავშირებინა ქვემოთ განსახილველი მაგალითი, მაინც ვერ შევძელი, ვინაიდან ლართან დაკავშირებით ასეთ ოპერაციას ვერ განახორციელებთ, ამიტომ ტყუილის წერას მირჩევნია რეალური სიტუაცია განვიხილო და მაგალითი დავაკავშირო რომელიმე შედარებით სუსტ/მოწყვლად/ვოლატილურ ვალუტას მაგალითად რუსულ რუბლს ან თურქულ ლირას, ვინაიდან თურქულ ლირას ისევ რუსული რუბლი მირჩევნია, ამიტომაც განვიხილოთ რუბლის მაგალითი.

მაშასადამე სამაგალითო სიტუაცია ისეთივე გვაქვს როგორც წინა სტატიაში:

ბანკში დეპოზიტზე, საპროცენტო სარგოს დარიცხვის შემდეგ გვაქვს 108 000 რუბლი. ამოცანაა – გადავიყვანოთ ფულადი სახსრების რეალურ აქტივში, ანუ ვიყიდოთ Brent მარკის ნავთობი, ამისათვის ვდებთ ფიუჩერსულ კონტრაქტს Brent მარკის ნავთობზე.

  • ერთი კონტრაქტის მოცულობა: 10 ბარელი ნავთობი (1 ბარელი დაახლოებით 159 ლიტრია);
  • საგარანტიო უზრუნველყოფა: 20%;
  • მიმდინარე კურსი: 1 ბარელი ნავთობი = 65 აშშ დოლარი;
  • მიმდინარე კურსი: 1 აშშ დოლარი = 30 რუბლი;

საგარანტიო უზრუნველყოფიდან გათვალისწინებით ერთი ფიუჩერსის სადეპოზიტო მარჯა უდრის 65 x 10 x 0.20 = 130 აშშ დოლარი, რაც 3 900 რუბლის ექვივალენტია. დეპოზიტზე არსებული ფული გვყოფნის 27 ფიუჩერსის ყიდვისათვის და ანგარიშზე კიდევ დაგვრჩება 2 700 რუბლი. რეალობაში ფიუჩერსების უფრო ნაკლები რაოდენობა უნდა შევიძინოთ, რათა ანგარიშზე დაგვრჩეს საკმარისი თანხა იმისათვის, რომ საბროკერო ანგარიშის გამძლეობა დაზღვეული იყოს ფასის რყევისაგან საპირისპირო მიმართულებით.

მაშასადამე, ნავთობის ფიუჩერსზე გრძელი პოზიციის გახსნის შედეგად მთლიანი კაპიტალი გადაგვყავს (ვაკონვერტირებთ) ნედლეულში (ნავთობში).

ასეთი ოპერაცია შეამცირებს ნებისმიერი ვალუტის, მათ შორის აშშ დოლარის, ევროს, რუბლის და ა.შ. დევალვაციისაგან გამოწვეულ რისკს, ვინაიდან ნავთობი ნომინირებულია აშშ დოლარში.

მაშასადამე, ფასი ნავთობზე იზრდება, ვალუტები დევალვირდება, ხოლო ჩვენი ანგარიში დინამიურად იზრდება ვარიაციული მარჯის დარიცხვის ხარჯზე. თუ პარალელურად აშშ დოლარიც ზრდის პროცესშია, მაშინ ჩვენი საბროკერო ანგარიში უფრო სწრაფად გაიზრდება, რადგან, როგორც ზემოთ ავღნიშნე ნავთობი აშშ დოლარში არის ნომინირებული, ხოლო ჩვენი თავდაპირველი კაპიტალი რუბლში იყო.

მაგრამ როგორც ყოველთვის არსებობს რისკი იმისა, რომ ნავთობის და დოლარის ფასი კლებას დაიწყებს. ამ შემთხვევაში უნდა ვადევნოთ თვალი იმას, რომ საბროკერო ანგარიშზე არსებული თანხა საგარანტიო უზრუნველყოფის თანხაზე ნაკლები არ აღმოჩნდეს, ვინაიდან ასეთ ვითარებაში ბროკერი იძულების წესით დახურავს პოზიციას – ზარალით.

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

ფიუჩერსების გაშიფვრა - ფიუჩერსული კონტრაქტების სპეციფიკაცია

ფიუჩერსების გაშიფვრა – ფიუჩერსული კონტრაქტების სპეციფიკაცია

არსებობს კოდებისა და აღნიშვნების გარკვეული სახეობები, რომლითაც სწრაფ ბაზრებზე ხდება ფიუჩერსული კონტრაქტების სტანდარტიზაცია.