ბოლინჯერის ველების სტრატეგიები

ბოლინჯერის ველების სტრატეგიები
separator

ბოლინჯერის ველების სტრატეგიები ემყარება ერთი – ბოლინჯერის ინდიკატორის და ფასის ურთიერთქმედების ალგორითმს. თვითონ ინდიკატორის ხიბლი მდგომარეობს იმაში, რომ როგორც ტრენდის დროს ასევე ფლეტისას მას გრაფიკზე კარგად და თვალნათლივ გამოყავს ბაზარზე არსებული მდგომარეობა. ამიტომ სავაჭრო სიგნალებიც საკმაოდ რეალურია.

separator

ფორექსის სტრატეგია “EBB-2”

ფორექსის სტრატეგია "EBB-2"

ფორექსის სტრატეგია “EBB-2” არის ფორექსის სტრატეგია “EBB-1”-ის მოდიფიცირებული ვერსია.…

ვრცლად

ფორექსის სტრატეგია “EBB-1”

ფორექსის სტრატეგია "EBB-1"

ფორექსის სტრატეგია “EBB-1” საკმაოდ წარმატებული კომბინირებული ინდიკატორული სტრატეგიაა.…

ვრცლად

ფორექსის სტრატეგია “სრული ჩაქრობა”

ფორექსის სტრატეგია "სრული ჩაქრობა"

ფორექსის სტრატეგია “სრული ჩაქრობა” საშუალებას გვაძლევს გამოვავლინოთ ტრენდის მწვერვალები და ფსკერები, ადგილები სადაც ერთი ტიპის ტრენდი R…

ვრცლად

ფორექსის სტრატეგია “შემობრუნება ქარიზე” (Carry)

ფორექსის სტრატეგია "შემობრუნება ქარიზე" (Carry)

ფორექსის სტრატეგია “შემობრუნება ქარიზე” განკუთვნილია იმ ტრეიდერებისათვის, რომლებსაც სურთ ივაჭრონ დადებით ქარიზე (Carry). ანუ სხვა სიტყვები…

ვრცლად

ფორექსის სტარტეგია “100%-იანი შიდა დღიური დადგმა”

ფორექსის სტარტეგია "100%-იანი შიდა დღიური დადგმა" • GeoForex.info

ფორექსის სტარტეგია “100%-იანი შიდა დღიური დადგმა” – ვაჭრობის საშუალო ვადიანი, კომბინირებული მეთოდია.…

ვრცლად

ფორექსის სტრატეგია “ვაჭრობა სიახლეების გარღვევაზე”

ფორექსის სტრატეგია "ვაჭრობა სიახლეების გარღვევაზე"

ფორექსის სტრატეგია “ვაჭრობა სიახლეების გარღვევაზე”: არავისთვის არაა საიდუმლო, რომ ფუნდამენტალური სიახლეები მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ ს…

ვრცლად

ფორექსის სტრატეგია “დიაპაზონის გარღვევა”

ფორექსის სტრატეგია "დიაპაზონის გარღვევა"

ფორექსის სტრატეგია “დიაპაზონის გარღვევა” – არსი მდგომარეობს იმაში, რომ ბაზარზე ვიპოვოთ ადგილები სადაც ფასების რყევის ვიწრო დიაპაზონი…

ვრცლად

ფორექსის სტრატეგია “შიდა დღიური + ბოლინჯერის ველები”

ფორექსის სტრატეგია "შიდა დღიური + ბოლინჯერის ველები"

ფორექსის სტრატეგია “შიდა დღიური + ბოლინჯერის ველები” ტრენდული სტრატეგიაა, და უმთავრესი პრინციპი მდგომარეობს ტრენდის შემობრუნების ზუსტ განს…

ვრცლად

ფორექსის სტრატეგია “ბოლინჯერი სტეროიდებზე”

ფორექსის სტრატეგია "ბოლინჯერი სტეროიდებზე"

ფორექსის სტრატეგია “ბოლინჯერი სტეროიდებზე” ეფუძნება ორ სავაჭრო სიგნალს.…

ვრცლად

ფორექსის სტრატეგია “ბოლინჯერის მარტივი სტრატეგია”

ფორექსის სტრატეგია "ბოლინჯერის მარტივი სტრატეგია"

ბოლინჯერის ველები შექმნილია ერთ-ერთი გამოჩენილი ტრეიდერის ჯონ ბოლინჯერის მიერ მე-20 საუკუნის 80-იან წლებში. ინსტრუმენტმა ფართო პოპულარობა მოიპოვა და მ…

ვრცლად

ფორექსის სტრატეგია “FLAT Bollinger Band System”

ფორექსის სტრატეგია "FLAT Bollinger Band System"

ფორექსის სტრატეგია “FLAT Bollinger Band System” განკუთვნილია ვაჭრობისთვის H1 ინტერვალზე ნებისმიერი სავალუტო წყვილით.…

ვრცლად

ფორექსის სტრატეგია “3 EMA+Bollinger”

ფორექსის სტრატეგია "3 EMA+Bollinger"

ფორექსის სტრატეგია “3 EMA+Bollinger” მულტივალუტურია,ანუ მუშაობს ყველა სავალუტი წყვილზე. ორდერის გახსნისთვის საჭიროა გაანალიზდეს დროის 2 ინ…

ვრცლად