ფორექსის სტრატეგია "FLAT Bollinger Band System"

ფორექსის სტრატეგია “FLAT Bollinger Band System”

ფორექსის სტრატეგია “FLAT Bollinger Band System” განკუთვნილია ვაჭრობისთვის H1 ინტერვალზე ნებისმიერი სავალუტო წყვილით.

გრაფიკზე ვაყენებთ ფორექსის შემდეგ ინდიკატორებს:

 • ინდიკატორი Bolinger Bands ( პერიოდი – 24, გადახრა – 2, HLCC/4) – ლურჯი ფერი; (მიუთითებს ტრენდს 24 საათიან გრაფიკზე, ანუ ტრენდს დღიურ გრაფიკზე);
 • ინდიკატორი Bolinger Band (პერიოდი – 120, გადახრა – 2, HLCC/4)- წითლი ფერი; (მიუთითებს ტრენდს 120 საათიან გრაფიკზე, ანუ ტრენდს ერთ კვირიან გრაფიკზე);
 • ინდიკატორი Bolinger Band (პერიოდით – 480, გადახრა – 2, HLCC/4) – ნარინჯის ფერი – წყვეტილი; (მიუთითებს ტრენდს 480 საათიან გრაფიკზე, ანუ ტრენდს ერთ თვიან გარფიკზე);
 • ინდიკატორი Simple Moving Average – SMA(4) – პარამეტრით close;
 • ინდიკატორი Simple Moving Average – SMA(8) – პარამეტრით close;
ფორექსის სტრატეგია “FLAT Bollinger Band System” – ალგორითმი
 • პირველი პირობა:

ბაზარზე შესვლისათვის საჭიროა ბოლინჯერის სამივე ინდიაკტორიდან ერთ-ერთი ნებისმიერი ინდიკატორის შემოწმება “ფლეტის პირობაზე”.

ანუ:

 • თუ ერთ-ერთი მათგანი შევიწროვებულია და მისი ხაზები პარალელურია ე.ი ფლეტია და არჩული სავალუტო წყვილი განიხილება ორდერის დასადებად.
 • თუ კი პარალელური ხაზები არ არის , მაშინ – გადავდივართ სხვა სავალუტო წყვილზე.
 • მეორე პირობა:

განვსაზგვრავთ, იმყოფება თუ არა ფასი ბოლინჯერის პარალელური ხაზების ქვედა თუ ზედა საზღვარზე.

გაყიდვა:

 • თუ ფასი მიუახლოვდება ინდიკატორის ზოლის ზედა საზღვარს და კვლავ უკან დაბრუნდა და ეს სიგნალი დასტურდება SMA(4) და SMA(8) კვეთით, მაშინ მომდევნო საათის სანთელის გახსნისას, ვდებთ გაყიდვის ორდერს.

გაყიდვის მაგალითი

ფორექსის სტრატეგია "FLAT Bollinger Band System"

ყიდვა:

 • თუ ფასი მიუახლოვდა ინდიკატორის ზოლის ქვედა საზღვარს და კვლავ უკან დაბრუნდა და ეს სიგნალი დასტურდება SMA(4) და SMA(8) კვეთით, ვდებთ ყიდვის ორდრს.

ყიდვის მაგალითი

ფორექსის სტრატეგია "FLAT Bollinger Band System"

სტოპ-ლოსს ვდებთ იმ სანთლების ზემოთ ან ქვემოთ, რომლებიც მიუახლოვდნენ ბოლინჯერის ინდიკატორის ზემო ან ქვემო ზოლებს.

ორდერი დაიხურება:

 • 2 მარტივი საშუალო მცოცავის SMA გადაკვეთისას;
 • ბოლინჯერის ინდიკატორის ზოლის მოპირდაპირე საზღვარზე;
 • უფრო დიდი პერიოდის ბოლინჯერის ინდიკატორის ზოლების შუა ხაზზე;
***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

ფორექსის სტრატეგია "დიაპაზონის გარღვევა"

ფორექსის სტრატეგია “დიაპაზონის გარღვევა”

ფორექსის სტრატეგია “დიაპაზონის გარღვევა” – არსი მდგომარეობს იმაში, რომ ბაზარზე ვიპოვოთ ადგილები სადაც ფასების რყევის …