ტექნიკური ანალიზი

ტექნიკური ანალიზი
separator

ტექნიკური ანალიზი არის ისტორიულ და მიმდინარე მოვლენებზე დაყრდნობით, სავაჭრო ტერმინალში აგებული გრაფიკების მეშვეობით მიღებული მონაცემების ერთობლიობით შექმნილი ანალიზური სურათი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს გავაკეთოთ დასკვნები ფასის შემდგომი მოძრაობის სავარაუდო მიმართულების შესახებ.

separator

წინააღმდეგობა და მხარდაჭერა ფორექსზე

წინააღმდეგობა და მხარდაჭერა ფორექსზე

ფორექსის ტექნიკური ანალიზის საფუძველს წარმოადგენს წინააღმდეგობისა და მხარდაჭერის ხაზების/დონეების გამოყენება.…

ვრცლად

ტრენდის ხაზი Trend Line

ტრენდის ხაზი (Trend Line)

ტრენდის ხაზი Trend Line – გრაფიკზე დატანილი წრფეები და მონაკვეთებია, რომლებიც დროის გარკვეულ პერიოდში აერთებენ ყველაზე მნიშვნელოვან მაქსიმუმებს ან მინ…

ვრცლად

ფორექს მოცულობა – მნიშვნელობა და ანალიზი

ფორექს მოცულობა

ბაზრის მდგომარეობის ანალიზის და ტრენდის მოძრაობის შემდგომი პროგნოზირების პროცესში, ისეთ ცნებას, როგორიცაა ფორექს მოცულობა, საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა გა…

ვრცლად

ბაზრის გახსნისა და დახურვის ფასები

ბაზრის გახსნისა და დახურვის ფასები

ფორექსზე ვაჭრობისას არსებობს უამრავი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელთა მიხედვითაც შესაძლებელია დასკვნების გაკეთება ბაზარზე არსებული მიმდინარე სიტუაციის შ…

ვრცლად

მინიმუმები და მაქსიმუმები

მინიმუმები და მაქსიმუმები

მინიმუმები და მაქსიმუმები – ამ ორი მაჩვენებლის მნიშვნელობის როლის შეფასება შეუძლებელია, ვინაიდან სავაჭრო სტრატეგიების, მეთოდების და სისტემების უ…

ვრცლად

ტექნიკური ანალიზის მეთოდები

ტექნიკური ანალიზის მეთოდები

ფორექსის ბაზარზე ვაჭრობისას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი (თუ ძირითადი არა) ინსტრუმენტია ტექნიკური ანალიზი, რომელიც მოიცავს ბაზრის სიტუაციური განსაზღვრის სხვ…

ვრცლად

წინააღმდეგობის და მხარდაჭერის ხაზები

წინააღმდეგობის და მხარდაჭერის ხაზები

წინააღმდეგობისა და მხარდაჭერის ხაზები წარმოადგენს საკმაოდ მარტივ ინსტრუმენტს ფორექსის ბაზარზე.…

ვრცლად

ფორექსის ბაზრის ტექნიკური ანალიზი

ფორექსის ბაზრის ტექნიკური ანალიზი

ფორექსის ბაზრის ტექნიკური ანალიზი არის ფასის მოძრაობის პროგნოზირების საშუალება, რომელსაც საფუძვლად უდევს ვაჭრობის მოცულობის და ვალუტაზე მოთხოვნილების …

ვრცლად

ტრენდის დინამიკა ფორექსზე

ტრენდის დინამიკა ფორექსზე

ისევე როგორც ნებისმიერ მოძრაობას, ფორექსზეც ფასთა მოძრაობას გააჩნია საკუთარი დინამიკა – ტრენდის დინამიკა, რომელიც გვაძლევს შესაძლებლობას გავერკვ…

ვრცლად

ფორექსის ბაზრის სტატუსის (მდგომარეობის) განსაზღვრა

ფორექსის ბაზრის სტატუსის განსაზღვრა

ფორექსის ტექნიკური ანალიზის შესახებ დაწერილია ასეულობით წიგნი და ათასობით სტატია, მაგრამ დამწყებისთვის საკმაოდ რთული ამოცანაა გაიგოს, თუ რაში მდგომარე…

ვრცლად

ტექნიკური ანალიზის საბაზო აქსიომები

ტექნიკური ანალიზის საბაზო აქსიომები

უკანასკნელი წლების (მინიმუმ 30 წლის) განმავლობაში კომპიუტერული ტექნიკის განვითარებასთან ერთად, მოდერნიზაცია განიცადა ფორექსის ბაზრის ტექნიკურმა ანალიზ…

ვრცლად

ტექნიკური ანალიზის ფიგურები

ტექნიკური ანალიზის ფიგურები

ტრენდის პროგნოზირებისას, გრაფიკული ანალიზი ყველაზე გამოყენებადი ინსტრუმენტია, რომლის მეშვეობით მიღებული სიგნალები წარმოადგენენ ტექნიკური ანალიზის ფიგუ…

ვრცლად

ტექნიკური ანალიზის შესავალი

ტექნიკური ანალიზი

ტექნიკური ანალიზი, სავალუტო ბაზრის შესწავლის საკმაოდ რთული მეთოდია, მიუხედავად ამისა, თუ თქვენ სამუდამოდ მოხვედით ბაზარზე, მაშინ ტექანალიზის შესწავლას…

ვრცლად