კლასიკური ოფციონები

კლასიკური ოფციონები
separator

კლასიკური ოფციონები წარმოადგენს სავალუტო წყვილებზე ვაჭრობის შემდეგ, საფინანსო ბაზრების ყველაზე პოპულარულ ინსტრუმეტს. მათი არა მხოლოდ ზოგადი ცოდნაა საჭირო, არამედ მათზე ვაჭრობა ერთ-ერთი ყველაზე შემოსავლიანი ტრეიდინგის სახეობაა.

separator

ინტერნეტ ტრეიდინგის პროგრამები

ინტერნეტ ტრეიდინგის პროგრამები

ინტერნეტ ტრეიდინგის პროგრამები შექმნილია ტრეიდერებისათვის ინტერნეტ ტრეიდინგის დროს ანალიზის ჩატარებისა და სწრაფი და გააზრებული გადაწყვეტილებების მისაღ…

ვრცლად

ოფციონების დაფა

ოფციონების დაფა

ქვემოთ სურათზე წარმოდგენილია ოფციონების დაფა, რომელიც სტანდარტულია თითქმის ყველა ტრეიდერული პროგრამისათვის.…

ვრცლად

ოფციონების აღნიშვნები – ზოგადად

ოფციონების აღნიშვნები - ზოგადად

განვიხილოთ ოფციონების აღვნიშვნები ზოგადად. ბირჟებზე ყველა ოფციონს აქვს თავისი საკუთარი კოდი და სპეციფიკაცია.…

ვრცლად

ოფციონების საბაზო აქტივები

ოფციონების საბაზო აქტივები

ბირჟებზე ძირითადად ერთნაირი ოფციონების საბაზო აქტივები ივაჭრება, თუმცა ფიუჩერსული კონტრაქტები აქციებზე, გასაგები მიზეზების გამო, სხვადასხვაა.…

ვრცლად

ოფციონებით ვაჭრობის პრაქტიკის თეორია

ოფციონებით ვაჭრობის პრაქტიკის თეორია

პირადი გამოცდილებიდან ვიცი, რომ დამწყები ტრეიდერების უმრავლესობა ზერელედ ეკიდება ოფციონებით ვაჭრობას და მას კაზინოში თამაშთან აიგივებენ.…

ვრცლად

სინთეტიკური მოკლე ქოლი

სინთეტიკური მოკლე ქოლი

სინთეტიკური მოკლე ქოლი შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ შემდეგნაირად: გავყიდოთ ფიუჩერსი და ფუთ ოფციონი.…

ვრცლად

სინთეტიკური მოკლე ფუთი

სინთეტიკური მოკლე ფუთი

სინთეტიკური მოკლე ფუთი სტრატეგია გამოიყენება ბაზრის კლების გარეშე ზრდის პირობებში. მისი რეალიზაციისთვის უნდა გავყიდოთ ქოლ ოფციონი და ვიყიდოთ საბაზო აქ…

ვრცლად

სინთეტიკური გრძელი ქოლი

სინთეტიკური გრძელი ქოლი

სინთეტიკური გრძელი ქოლი სტრატეგია გამოიყენება ქოლ ოფციონის ყიდვის ნაცვლად. იგი მდგომარეობს ფუთ ოფციონის და საბაზო აქტივის ყიდვაში.…

ვრცლად

სინთეტიკური გრძელი ფუთი

სინთეტიკური გრძელი ფუთი

სინთეტიკური გრძელი ფუთი სტრატეგია გამოიყენება ფუთ ოფციონის ყიდვის ნაცვლად. იგი მდგომარეობს ერთი ქოლ ოფციონის ყიდვასა და საბაზო აქტივის გაყიდვაში.…

ვრცლად

სინთეთიკური ოფციონები

სინთეთიკური ოფციონები

საბაზო სინთეთიკური ოფციონები შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ ოფციონების და საბაზო ფინანსური ინსტრუმენტების (ფიუჩერსები) კომბინაციით .…

ვრცლად

კონდორი გაყიდვა

კონდორი გაყიდვა

კონდორი გაყიდვა სტრატეგია პეპლის გაყიდვის სტრატეგიის მსგავსია, იმ განსხვავებით, რომ იზრდება მოგების მიღების ალბათობა სხვადასხვა სტრაიკის მქონე ოფციონე…

ვრცლად

კონდორი ყიდვა

კონდორი ყიდვა

კონდორი ყიდვა ჰგავს პეპლის ყიდვას. განსხვავება მდგომარეობს გაყიდული ოფციონების სტრაიკების სიდიდეში.…

ვრცლად

პეპელა გაყიდვა (Short Butterfly)

პეპელა გაყიდვა (Short Butterfly)

პეპელა გაყიდვა (Short Butterfly) სტრატეგია გამოიყენება მაღალი ვოლატილობის მოლოდინის შემთვევაში (ფასის აქტიური მოძრაობა როგორც ზრდის ასევე კლების მიმარ…

ვრცლად

პეპელა ყიდვა (Long Butterfly)

პეპელა ყიდვა (Long Butterfly)

პეპელა ყიდვა (Long Butterfly) სტრატეგია გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როდესაც საბაზო აქტივის ფასი მოძრაობს გარკვეულ დიაპაზონში.…

ვრცლად

პროპორციული საპირისპირო ფუთ სპრედი (Put Ratio Backspread)

პროპორციული საპირისპირო ფუთ სპრედი (Put Ratio Backspread)

პროპორციული საპირისპირო ფუთ სპრედი (Put Ratio Backspread) სტრატეგია გამოიყენება იმ შემთხვევაში თუ ვვარაუდობთ აქტივის ფასის ვარდნას, მაგრამ თუ ფასი დარ…

ვრცლად

პროპორციული საპირისპირო ქოლ სპრედი (Call Ratio Backspread)

პროპორციული საპირისპირო ქოლ სპრედი (Call Ratio Backspread)

პროპორციული საპირისპირო ქოლ სპრედი (Call Ratio Backspread) სტრატეგია გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როდესაც ველოდებით საბაზო აქტივის ფასის როგორც ვარდნას…

ვრცლად

პროპორციული ფუთ სპრედი (Put Ratio Spread)

პროპორციული ფუთ სპრედი (Put Ratio Spread)

პროპორციული ფუთ სპრედი (Put Ratio Spread) სტრატეგია გამოიყენება იმ შემთხვევაში თუ დარწმუნებული ვართ, რომ ბაზარი უმნიშვნელოდ შემცირდება გარკვეულ ნიშნულ…

ვრცლად

პროპორციული ქოლ სპრედი (Call Ratio Spread)

პროპორციული ქოლ სპრედი (Call Ratio Spread)

პროპორციული ქოლ სპრედი (Call Ratio Spread) სტრატეგია გამოიყენება იმ შემთხვევაში თუ დარწმუნებული ვართ, რომ ბაზარი უმნიშვნელოდ გაიზრდება გარკვეულ ნიშნულ…

ვრცლად

საპირისპირო დათვის სპრედი (Bear Backspread)

საპირისპირო დათვის სპრედი (Bear Backspread)

საპირისპირო დათვის სპრედი (Bear Backspread) სტრატეგია გამოიყენება მაშინ, როდესაც დარწმუნებული ვართ იმაში, რომ საბაზო აქტივის ფასი დაეცემა.…

ვრცლად

საპირისპირო ხარის სპრედი (Bull Backspread)

საპირისპირო ხარის სპრედი (Bull Backspread)

საპირისპირო ხარის სპრედი (Bull Backspread) სტრატეგია გამოიყენება მაშინ, როდესაც დარწმუნებული ვართ იმაში, რომ ბაზარი კი არ დაეცემა, არამედ დაიწყებს ზრდ…

ვრცლად