სინთეთიკური ოფციონები

სინთეთიკური ოფციონები

საბაზო სინთეთიკური ოფციონები შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ ოფციონების და საბაზო ფინანსური ინსტრუმენტების (ფიუჩერსები) კომბინაციით .

ზოგჯერ ბაზარზე სიტუაცია ისე ყალიბდება, რომ ინვესტორს არ შეუძლია შეიძინოს საჭირო ოფციონი, მაგრამ მას შეუძლია შექმნას პოზიცია, რომელიც თავისი მახასიათებლებით საჭირო ოფციონის ანალოგიური იქნება. ამის მიღწევა შესაძლებელია სხვა ინსტრუმენტების გამოყენებით: როგორც წესი სხვა ტიპის ოფციონისა და ფიუჩერსის დაკავშირებით/გადაბმით.

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

 

ასევე დაგაინტერესებთ:

სინთეტიკური მოკლე ფუთი

სინთეტიკური მოკლე ფუთი

სინთეტიკური მოკლე ფუთი სტრატეგია გამოიყენება ბაზრის კლების გარეშე ზრდის პირობებში. მისი რეალიზაციისთვის უნდა გავყიდოთ ქოლ …