სინთეტიკური მოკლე ქოლი

სინთეტიკური მოკლე ქოლი

სინთეტიკური მოკლე ქოლი შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ შემდეგნაირად: გავყიდოთ ფიუჩერსი და ფუთ ოფციონი.

სტრატეგია შეიძლება გამოვიყენოთ ბაზრის ვარდნის შემთხვევაში.

სინთეტიკური მოკლე ქოლი – გრაფიკული მაგალითი

სინთეტიკური მოკლე ქოლი

გავყიდეთ ფიუჩერსი და ფუთ ოფციონი სტრაიკით 42 500 პე (მცირე განსხვავება ფიუჩერსის გაყიდვის ფასსა და ოფციონის სტრაიკს შორის დიდ როლს არ თამაშობს). ოფციონის გაყიდვიდან მიღებული პრემია არის 3 930 პე. ბაზრის ვარდნის შემთხვევაში ეს პრემია იქნება ჩვენი მოგება, ხოლო ბაზრის ზრდის დროს 42 500 + 3 930 = 46 430 პე ფასური დონის მიღწევის შემდეგ დავიწყებთ შემოუსაზღვრელი მოგების მიღებას.

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

სინთეტიკური გრძელი ქოლი

სინთეტიკური გრძელი ქოლი

სინთეტიკური გრძელი ქოლი სტრატეგია გამოიყენება ქოლ ოფციონის ყიდვის ნაცვლად. იგი მდგომარეობს ფუთ ოფციონის და საბაზო …