ოფციონებით ვაჭრობის პრაქტიკის თეორია

ოფციონებით ვაჭრობის პრაქტიკის თეორია

პირადი გამოცდილებიდან ვიცი, რომ დამწყები ტრეიდერების უმრავლესობა ზერელედ ეკიდება ოფციონებით ვაჭრობას და მას კაზინოში თამაშთან აიგივებენ.

ამ რუბრიკის შექმნა და ძირითადი კლასიკური, საბირჟო სტრატეგიების აღწერა განაპირობა იმ მითების გაქარწყლების მცდელობამ, რომელიც არსებობს ოფციონების ირგვლივ. თუ წაიკითხეთ რუბრიკაში წარმოდგენილი სტრატეგიები, ალბათ მიხვდებოდით, რომ ოფციონებზე ვაჭრობა საკმაოდ რთულია. რთულია ვაჭრობა სტაბილური მოგებით და არა გასართობად. აქ წარმოდგენილია თეორიული ასპექტები, რომელთა გაგებაც აუცილებელია, თუმცა პრაქტიკული, ავტომატიზმამდე დაყვანილი უნარების გამომუშავება უფრო მეტად მნიშვნელოვანია.

ამიტომ, შემდეგ სტატიებში შევეხები ზოგიერთი დამატებითი პრაქტიკული საკითხების თეორიულ ასპექტებსაც.

ყველაფერთან ერთად, რაც წინა სტატიებში გავიარეთ, ტრეიდერმა აგრეთვე უნდა იცოდეს ამა თუ იმ ბაზრის სწრაფ სექციებზე მოვაჭრე ძირითადი საბაზო აქტივები, რომლებზეც ხდება ოფციონური ვაჭრობა; ოფციონების აღნიშვნები; ოფციონების დაფა; ოფციონების დაფის სვეტები, აგრეთვე ოფციონებთან მუშაობისათვის ინტერნეტ-ტრეიდინგის საშუალებები.

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

სინთეტიკური გრძელი ქოლი

სინთეტიკური გრძელი ქოლი

სინთეტიკური გრძელი ქოლი სტრატეგია გამოიყენება ქოლ ოფციონის ყიდვის ნაცვლად. იგი მდგომარეობს ფუთ ოფციონის და საბაზო …