ოფციონების აღნიშვნები - ზოგადად

ოფციონების აღნიშვნები – ზოგადად

განვიხილოთ ოფციონების აღვნიშვნები ზოგადად. ბირჟებზე ყველა ოფციონს აქვს თავისი საკუთარი კოდი და სპეციფიკაცია.

კოდში დაშიფრულია ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც სჭირდება ინვესტორს. მაგალითისათვის განვიხილავ FORTS-ზე მოვაჭრე “ნორილსკი ნიკელის” აქციების ფიუჩერსზე ფუთ ოფციონის კოდის ფორმირებას. “ნორილსკი ნიკელი” ფერადი ლითონების წარმოების მსოფლიო გიგანტია და მისი აქციების საკმაოდ ვოლატილურია. სისტემაში მისი კოდია GMKR-11.15_281215PE 3827

სადაც:

  • GMKR საბაზო აქტივის კოდია (ფიუჩერსული კონტრაქტის ტიკერი);
  • 11.15 – ფიუჩერსის შესრულების თვე (ოფციონის საბაზო აქტივი) – ნოემბერი 2015 წელი;
  • P – ოფციონის ტიპი. ამ შემთხვევაში – ფუთ ოფციონი (Put). თუ საქმე გვაქვს ქოლ ოფციონთან (Call), მაშინ ასო “P” ნაცვლად დაიწერება ასო “С”;
  • E – აღნიშნავს ოფციონის სტილს. ამ შემთხვევაში ნიშნავს – ევროპულს. ამერიკული აღინიშნება ასოთი – “A”;
  • 2815 – სტრაიკი;
  • 3827 – ექსპირაციის თარიღი: 28 დეკემბერი 2015 წელი;

სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ ეს არის – ნოემბრის ევროპული პუთ ოფციონი “ნორილსკის ნიკელის” აქციების ფიუჩერსზე. რომლის შესრულების თარიღია 2015 წლის 28 დეკემბერი, სტრაიკით 3827 პე.

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

სინთეტიკური გრძელი ქოლი

სინთეტიკური გრძელი ქოლი

სინთეტიკური გრძელი ქოლი სტრატეგია გამოიყენება ქოლ ოფციონის ყიდვის ნაცვლად. იგი მდგომარეობს ფუთ ოფციონის და საბაზო …