რეკომენდებული ფორექს ბროკერი

f

ყოველკვირეული პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზი EUR/USD-29.05-02.06-2023

პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზი EUR/USD (ევრო/აშშ დოლარი) ეყრდნობა ტექნიური/გრაფიკული ანალიზის მეთოდს. გათვალისწინებულია: გრაფიკული მოდელები, სანთლური პატერნები, ტექნიკური ინდიკატორის MACD (12,26,9) დივერგენცია-კონვერგენცია, ფასის ნულოვანი და მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობისა და მხარდაჭერის დონეები, ვულფის ტალღები და მხოლოდ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფუნდამენტალური ფაქტორები. ანალიზის დიაპაზონი 200 პუნქტამდე ორივე მიმართულებით. ტენდენციის ზოგადი სურათის წარმოდგენისათვის გამოყენებულია მარტივი მცოცავი საშუალოები. (გათვალისწინებულია ფასის …

ვრცლად
separator

საიტის და ჩემი, როგორც საიტის ავტორის მიზანია - ყველა მსურველმა შეისწავლოს ვაჭრობა სავალუტო ბაზარზე FOREX და ამისათვის მიაწოდოს მათ ყველა საჭირო ინსტრუმენტი და მხოლოდ რეალური ინფორმაცია ამ ბიზნესში წარმატებული მოღვაწეობისათვის.

***

GeoForex.info არ წარმოადგენს საბროკერო კომპანიას და არ აძლევს კლიენტებს უშუალოდ საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე გასვლისა და ვაჭრობის შესაძლებლობას. ამისათვის არსებობენ შესაბამისი სადილინგო ცენტრები (საბროკერო კომპანიები). საიტის ავტორი იძლევა ამა თუ იმ ბროკერთთან ვაჭრობის რეკომენდაციას, უშუალოდ ბროკერთან მრავალწლიანი სავაჭრო ურთიერთობის საკუთარი გამოცდილების გათვალისწინებით.

***

GeoForex.info ფუნქციონირებს 2012 წლიდან. არის დამოუკიდებელი ვებ-პორტალი და არ არის რომელიმე საბროკერო კომპანიის წარმომადგენლობა და არ ატარებს მის ინტერესებს.

separator

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ლექსიკონი A - L

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L

ლექსიკონი M - W

 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W

ლექსიკონი X - Y - Z

 • X
 • Y
 • Z