გადადებული Sell Stop ორდერი

გადადებული Sell Stop ორდერი

Sell Stop ორდერი – გაყიდვის გადადებული ბრძანებაა, იმ პირობით, რომ ფასი ჩამოვა მიმდინარე დონის დაბლა. ამ ორდერის დაყენების არსი იმაში მდგომარეობს, რომ თუ ფასი გაარღვევს რაიმე დონეს ქვემოთ მიმართულბით, მაშინ იგი გააგრძელებს მოძრაობას იგივე მიმართულებით.

როგორც წესი ასეთი რამ ხდება მხარდაჭერის ხაზის ან დონის გარღვევის შემდეგ.

sell stop ორდერი, ისევე როგორც სხვა ბრძანებები უნდა ეფუძნებოდეს არა ტრეიდერის ვარაუდებს, არამედ სანდო და მყარ ტექნიკურ ანალიზს. ამ შემთხვევაშიც არ შეიძლება სტოპ ლოსის და ტეიკ პროფიტის იგნორირება.

გადადებული Sell Stop ორდერი

ამ ინსტრუმენტი დაყენება ხდება სტანდარტული სქემის მიხედვით სავაჭრო ტერმინალში MetaTrade. ამისათვის უნდა გადახვიდეთ პარამეტრში “ახალი ორდერის გახსნა” და აირჩიოთ ორდერის ტიპი Sell stop.

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

მარჯინალური მხარი

მარჯინალური მხარი

მარჯინალური მხარი გამოიყენება იმ შემთხვევაში, თუ სავაჭრო ოპერაციის განხორციელებისათვის ტრეიდერს არ გააჩნია საკმარისი თანხა. ამ …