საფუძვლები

საფუძვლები
separator

რუბიკაში წარმოდგენილია მასალა, რომელიც წარმოადგენს ფორექსზე ვაჭრობის საფუძველს. აქ უფრო დეტალიზებულია საკითხები და ამ საიტის ფორექსის შესწავლის I ეტაპის ერთგვარ ვრცელ დამატებას წარმოადგენს. სტატიებში წარმოდგენილი ინფორმაცია დამწყებ ტრეიდერს დაეხმარება ყოველდღიურ საქმიანობაში.

separator

ორდერი ფორექსზე

ორდერი ფორექსზე

ფორექსზე არსებობს რამდენიმე ტიპის ორდერი, ყოველი მათგანი განკუთვნილია სავალუტო ბაზარზე ვაჭრობისათვის. პირობითად ორდერები იყოფა სამ ჯგუფად.…

ვრცლად

გადადებული Sell Limit ორდერი

გადადებული Sell Limit ორდერი

Sell Limit ორდერი – არის გაყიდვის გადადებული ორდერი წინასწარი ფასის მიხედვით. იგი დგება იმ შემთხვევაში თუ ვაპირებთ გავყიდოთ სავალუტო მოცულობა უფ…

ვრცლად

გადადებული Buy Limit ორდერი

გადადებული Buy Limit ორდერი

Buy Limit ორდერი – წარმოადგენს სავალუტო წყვილში საბაზო ვალუტის ყიდვის გადადებული ორდერის სახეობას. ყიდვა ხორციელდება, როდესაც ფასი მიაღწევს გარკ…

ვრცლად

გადადებული Sell Stop ორდერი

გადადებული Sell Stop ორდერი

Sell Stop ორდერი – გაყიდვის გადადებული ბრძანებაა, იმ პირობით, რომ ფასი ჩამოვა მიმდინარე დონის დაბლა. ამ ორდერის დაყენების არსი იმაში მდგომარეობს, რომ …

ვრცლად

გადადებული Buy Stop ორდერი

გადადებული Buy Stop ორდერი

გადადებული Buy Stop ორდერი არის, გადადებული ორდერების ერთი-ერთი სახეობა და წარმოადგენს ყიდვის გადადებულ ბრძანებას. გამოიყენება იმ შემთხვევაში თუ გვინდ…

ვრცლად

ფორექსის სავალუტო ბირჟა

ფორექსის სავალუტო ბირჟა

ფორექსის სავალუტო ბირჟა დღითიდღე იხვეჭს უფრო მეტ პოპულარობას, როგორც წვრილ ასევე მსხვილ ინვესტორებს შორის. ფორექსზე ფულის გამომუშავების საკმაოდ სარფია…

ვრცლად

მარჯინალური მხარი

მარჯინალური მხარი

მარჯინალური მხარი გამოიყენება იმ შემთხვევაში, თუ სავაჭრო ოპერაციის განხორციელებისათვის ტრეიდერს არ გააჩნია საკმარისი თანხა. ამ ინსტრუმენტის გამოყენება…

ვრცლად

სავაჭრო სესიების განრიგი

სავაჭრო სესიების განრიგი

ფორექსის სავაჭრო სესიების განრიგის, ანუ გახსნისა და დახურვის საათების ცოდნა საკმაოდ კარგი სატრეიდინგო ინსტრუმენტია. დროის ინტერვალების ცოდნა ტრეიდერს …

ვრცლად

გარღვევის სტრატეგიების პრინციპი

გარღვევის სტრატეგიების პრინციპი

ტრენდის თანხვედრილი მიმართულებით ვაჭრობისას, ერთ-ერთი ყველაზე ტრადიციული და პოპულარული მეთოდების ტიპს განეკუთვნება – გარღვევის სტრატეგიები.…

ვრცლად

Swap Free ანგარიშები

Swap Free ანგარიშები

ფორექსზე ვაჭრობის დროს ხშირად შეხვდებით ცნებას სვოპი Swap, რაც ღია პოზიციის მომდევნო დღეზე გადატანის საკომისიო გადასახადია. მისი ოდენობა დამოკიდებულია…

ვრცლად

Trailing Stop-ის გამოყენება

Trailing Stop-ის გამოყენება

როგორც უკვე არაერთხელ აღინიშნა ტრეიდინგის მთავარი დანიშნულებაა ფორექსის ბაზრისგან მაქსიმალური მოგების მიღება. ამ რეზულტატის მიღწევა შესაძლებელია Trail…

ვრცლად

ფაქტორები, რომლებიც ვალუტის კურსზე ახდენენ გავლენას

ფაქტორები, რომლებიც ვალუტის კურსზე ახდენენ გავლენას

იმისათვის, რომ ფორექსის ბაზრის პროგნოზირება შევძლოთ, საჭიროა ზოგადი წარმოდგენა მაინც გვქონდეს იმ ფაქტორებზე, რომლებიც გავლენას ახდენენ ვალუტის კურსზე.…

ვრცლად

შიდა დღიური ვაჭრობა

შიდა დღიური ვაჭრობა

შიდა დღიური ვაჭრობა – სტატიის სათაურშვე უკვე ჩადებულია ცნება, რასაც იგი წარმოადგენს. დეიტრეიდინგი არის ფორექსზე ვაჭრობა – ერთი სამუშაო დღი…

ვრცლად

როგორ ვივაჭროთ ფორექსზე

როგორ ვივაჭროთ ფორექსზე

როგორ ვივაჭროთ ფორექსზე? – კითხვაც მარტივია და საქმეც არც თუ ისე რთული, როგორც ეს ერთი შეხედვით ჩანს. რა თქმა უნდა, იმისათვის, რომ პროფესიონალად…

ვრცლად

სტოპ ორდერი – აღწერა და დაყენების წესები

სტოპ ორდერი - აღწერა და დაყენების წესები

სტოპ ორდერის ძირითადი დანიშნულებაა დროულად იქნას დახურული სავაჭრო პოზიცია, მაშინ როდესაც ტრეიდერი ფორექსის ან სხვა ტიპის საფინანსო ბაზარზე, მიზეზთა გა…

ვრცლად

სავალუტო გარიგების ძირითადი ტიპი და კლასიფიკაცია

სავალუტო გარიგების ძირითადი ტიპები და კლასიფიკაცია

სავალუტო ბაზარზე არსებობს სავალუტო გარიგების რამდენიმე ძირითადი ტიპი: დღევანდელი/today (TOD), ხვალინდელი/tomorrow (TOM), ფორვარდი (FORWARD), სვოპი (SW…

ვრცლად

სტოპ ლოსის დაყენების წესები

სტოპ ლოსის დაყენების წესები

ხშირ შემთხვევაში სტოპ ლოსის დაყენება უფრო რთული ამოცანაა, ვიდრე ორდერის სწორი მიმართულებით გახსნა.…

ვრცლად