კროს კურსი ფორექსზე

კროს კურსი ფორექსზე

კროს კურსი ფორექსზე გულისხმობს სავალუტო წყვილს, რომელშიც არ არის აშშ დოლარი.

მიუხედავად ამისა, კროს კურსები მაინც გამოითვლება აშშ დოლარის მეშვეობით, რაც ერთი ვალუტის მეორე ვალუტასთან ზუსტი თანაფარდობის განსაზღვრის საშუალებას იძლევა.

კროს კურსის გამოთვლება შემდეგნაირად: სავალუტო წყვილში რიგით მეორე ვალუტით ხდება აშშ დოლარის ყიდვა, ხოლო შემდეგ, ამ ოპერაციით მიღებული აშშ დოლარებით ხდება სავალუტო წყვილში მყოფი მეორე ვალუტის ყიდვა.

როგორც წესი, კროს კურსის სავალუტო წყვილში პირველ ადგილზე დგას ვალუტა, რომელსაც აქვს არაპირდაპირი კოტირება აშშ დოლართან, ხოლო რომელსაც გააჩნია პირდაპირი კოტირება – აყენებენ მეორე ადგილზე.

კროს კურსის გამოთვლა საკმაოდ რთული პროცესია და არც არის საჭირო რომ მას ტრეიდერი ჩაუღრმავდეს. სავაჭრო ტერმინალში კროს კურსი გამოითვლება ავტომატურად.

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

მარჯინალური მხარი

მარჯინალური მხარი

მარჯინალური მხარი გამოიყენება იმ შემთხვევაში, თუ სავაჭრო ოპერაციის განხორციელებისათვის ტრეიდერს არ გააჩნია საკმარისი თანხა. ამ …