გადადებული Sell Limit ორდერი

გადადებული Sell Limit ორდერი

Sell Limit ორდერი – არის გაყიდვის გადადებული ორდერი წინასწარი ფასის მიხედვით. იგი დგება იმ შემთხვევაში თუ ვაპირებთ გავყიდოთ სავალუტო მოცულობა უფრო მეტ ფასად, ვიდრე მიმდინარე ფასია.

Sell Limit ორდერი დგება იმ შემთხვევაში თუ ვვარაუდობთ, რომ ფასი გაიზრდება რაიმე ნიშნულამდე, ხოლო შემდეგ შემობრუნდება და დაიწყებს ვარდნას. გაყიდვა ხდება ფასურ პიკზე.

Sell Limit ორდერის დაყენებისათვის უნდა გავაანალიზოთ ფასური მინიმუმები და მაქსიმუმები. მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა განვსაზღვროთ პოზიციის გახსნისა და დახურვის წერტილები.

გადადებული Sell Limit ორდერი

ორდერის დახურვა შესაძლებელია, როგორც ავტომატურ რეჟიმში, ასევე მითითებული ტეიკ პროფიტით ან სტოპ ლოსით. Sell Limit ორდერის დაყენება ხდება სავაჭრო ტერმინალიდან.

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

მარჯინალური მხარი

მარჯინალური მხარი

მარჯინალური მხარი გამოიყენება იმ შემთხვევაში, თუ სავაჭრო ოპერაციის განხორციელებისათვის ტრეიდერს არ გააჩნია საკმარისი თანხა. ამ …