ჰეჯირების სტრატეგიები

ჰეჯირების სტრატეგიები
separator

ჰეჯირების სტრატეგიები, ჰეჯირება არის სავაჭრო პოზიციების რისკების დაზღვევის სისტემა. თუ როგორ ხდება ამგვარი დაზღვევები გაეცანით ამ რუბრიკის სტრატეგიებში. ცალკე ან სხვა სტრატეგიებთან კომპლექსში ჰეჯირების სტრატეგიები (სისტემები) მძლავრი ინსტრუმენტია ტრეიდერისათვის

separator

ფორექსის სტრატეგია “Crazy Lock”

ფორექსის სტრატეგია "Crazy Lock"

ფორექსის სტრატეგია “Crazy Lock” ძალიან რთული და საინტერესო ალგორითმის მქონე სავაჭრო მეთოდია, ითვალისწინებს ლოკირებასა და მარტინგეილს.…

ვრცლად

ფორექსის სტრატეგია “Hedge Hog – 2”

ფორექსის სტრატეგია "Hedge Hog - 2"

ფორექსის სტრატეგია “Hedge Hog -2” წარმოადგენს სტრატეგიის “Hedge Hog” მოდიფიცირებლ განახლებულ ვერსიას. სტრატეგიის წესები თითქმის…

ვრცლად

ფორექსის ჰეჯირების სტრატეგია

ფორექსის ჰეჯირების სტრატეგია

ფორექსის ჰეჯირების სტრატეგიას ასევე შეიძლება ვუწოდოთ – სავაჭრო პოზიციის დაზღვევის სტრატეგია. ანუ ეს უფრო პოზიციების ჰეჯირების წესი უფრო არის ვიდ…

ვრცლად

ფორექსის სტრატეგია “Hedge Hog”

ფორექსის სტრატეგია "Hedge Hog"

ფორექსის სტრატეგია “Hedge Hog” არ საჭიროებს ფორექსზე ვაჭრობის განსაკუთრებული სიღრმეების ცოდნას და მიეკუთვნება დიაპაზონური გარღვევის სტრატე…

ვრცლად