რისკები

რისკები
separator
ისევე როგორც ნებისმიერ ბიზნესში, ფინანსურ ბაზრებსაც თან ახლავს რისკები. რუბრიკაში საუბარი გვექნება რისკების მახასიათებლებზე და იმ მეთოდებზე, რომლებითაც შესაძლებელია ამ რისკების მინიმიზაცია ან დივერსიფიკაცია.
separator

ვალუტის კურსის ცვლილების რისკი

ვალუტის კურსი

ვალუტის კურსის ცვლილებები წარმოადგენს, ფორექსზე შემოსავლის მიღების ძირითად საფუძველს.…

ვრცლად

Money Management

Money Management

Money Management – არის კაპიტალის მართვის სისტემა. იგი წარმოადგენს მოქმედებების ერთობლიობას, რომელიც გამოიყენება ინვესტორის (ტრეიდერის) ფულადი სახსრებ…

ვრცლად

ჰეჯირება (Hedging) – კლასიკური საბირჟო თვალსაზრისით

ჰეჯირება (Hedging)

ჰეჯირება (Hedging) გამოიყენება საფინანსო ბაზრებზე რისკების შემცირებისთვის, რომლებიც შესაძლებელია გამოიწვიოს არახელსაყრელმა ფაქტორებმა.…

ვრცლად

ტექნიკური რისკები ფორექსზე

ტექნიკური რისკები

ფორექსზე არსებობს ტექნიკური რისკების ცნება. მიუხედავად იმისა, რომ სტატიების უმრავლესობაში ვსაუბრობ სტოპ ორდერების დაყენების აუცილებლობაზე, უნდა გამოვტ…

ვრცლად

ფორექს ბროკერის არჩევის რისკი

ბროკერის არჩევის რისკი

ფორექსზე საბროკერო საქმიანობა აგებულია საკმაოდ საინტერესო სახით, ძალიან მცირე რაოდენობის კომპანიები, რომლებიც გვთავაზობენ საშუამავლო მომსახურებას საერ…

ვრცლად

ფორექსის არასაბაზრო რისკები

არასაბაზრო რისკები

ფორექსის არასაბაზრო რისკებს წარმოადგენენ ის რისკები, რომლებიც წარმოიქმნებიან ხელოვნურად.…

ვრცლად

პანიკის რისკი ფორექსზე

პანიკის რისკი

ფორექსზე პანიკის რისკს აგრეთვე ქცევით რისკსაც უწოდებენ. ამის მიზეზი საკმაოდ მრავალი, როგორც გარე, ასევე შიდა ფაქტორია.…

ვრცლად

დეპოზიტების დაზღვევა ფორექსზე

დეპოზიტების დაზღვევა

დეპოზიტების დაზღვევის საკითხი ფორექსზეც აქტუალურია, ვინაიდან ფორექსზე ვაჭრობა არის ერთ-ერთი ყველაზე მომგებიანი და ამავე დროს ყველაზე მაღალრისკიანი ბიზ…

ვრცლად

პოზიციების ჰეჯირება (ინსტრუმენტები)

პოზიციების ჰეჯირება

პოზიციების ჰეჯირება არის ერთ-ერთი ყველაზე ქმედითი ინსტრუმენტი ზარალის შემცირებისათვის, რომელიც შესაძლებელია გაჩნდეს არასწორი სავაჭრო პოზიციის გახსნის …

ვრცლად

რისკების მართვის პრინციპები

რისკების მართვის პრინციპები

ფორექსზე ვაჭრობას ყოველთვის თან ახლავს საკმაოდ დიდი რისკი, ამიტომ მათი მართვის ეფექტური სისტემის გარეშე რთულია მივაღწიოთ მოგების მაღალი მაჩვენებლებს.…

ვრცლად

რისკების მართვის ძირითადი სტრატეგია

რისკების მართვის სტრატეგია

ფორექსზე ვაჭრობისას რისკების მართვა არის ტრეიდერის ძირითადი ამოცანა, დამწყები ტრეიდერების 90 % კარგავს თავის პირველ დეპოზიტს, ისე რომ მაინც ვერ შეიცნო…

ვრცლად

ფორექსზე ვაჭრობისას რისკისა და მოგების ოპტიმალური ბალანსი

რისკისა და მოგების ოპტიმალური ბალანსი

ფორექსზე ვაჭრობისას რისკისა და მოგების ოპტიმალური ბალანსის დაცვა ის ოქროს შუალედია, რომელიც ნებისმიერმა ტრეიდერმა უნდა დაიცვას. ძირითადი მიზეზი იმისა,…

ვრცლად

რისკები ფორექსზე

რისკები ფორექსზე

რისკები ფორექსზე მრავალფეროვანი და მრავალწახნაგაა. ნებისმიერი ბიზნესის მთავარი წესი, რომლის მიხედვით – “რაც უფრო დიდია რისკი – მით უ…

ვრცლად