სანთლური ანალიზი

სანთლური ანალიზი
separator

სანთლური ანალიზი არის სავაჭრო ტერმინალში გრაფიკზე გამოსახული (უკვე ჩამოყალიბებული) იაპონური სანთლის ან სანთლების კომბინაციისაგან მიღებული გრაფიკული სურათის მეშვეობით, შესაბამისი ალგორითმის მიხედვით, ტრენდის შემდგომი ტენდენციის განსაზღვრის მეთოდი.

separator

საფოსტო მტრედი – ტრენდის შესუსტების სანთლური მოდელი

საფოსტო მტრედი - ტრენდის შესუსტების სანთლური მოდელი

საფოსტო მტრედი – ერთ-ერთი პოპულარული სანთლური მოდელია. ფორექსზე ვაჭრობისას ორდერის სწორად გახსნასთან ერთად, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ბაზრ…

ვრცლად

მაღალი ნახტომი Kicking – სანთლური მოდელი

მაღალი ნახტომი - სანთლური მოდელი

მაღალი ნახტომი Kicking – სანთლების ეს კომბინაცია არის საკმაოდ არა ერთმნიშვნელოვანი, ვინაიდან მისი გამოჩენა გრაფიკზე არის, როგორც შემობრუნების, ა…

ვრცლად

შეწებებული სენდვიჩი – სანთლური მოდელი

შეწებებული სენდვიჩი - სანთლური მოდელი

შეწებებული სენდვიჩი არის საკმარისად ნორმალური (ზოგიერთი ტრეიდერისთვის მნიშვნელოვანიც კი) სასიგნალო მოდელი, თუმცა საჭიროებს სხვა დამადასტურებელ სიგნალს…

ვრცლად

სანთლური ანალიზის ზოგადი მიმოხილვა

სანთლური ანალიზის ზოგადი მიმოხილვა

სანთლური ანალიზი ფინანსური ბაზრის ანალიზის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სახეობაა. ფორექსის ბაზარზე ანალიზის ბევრი სახეობა არსებობს. ყოველი მათგანი თავისე…

ვრცლად

სანთლური მოდელების დადასტურების მეთოდები

სანთლური მოდელები

გრაფიკზე სანთლური მოდელების გამოვლენა, სანთლური ანალიზის უმთავრესი ინსტრუმენტია. ზოგიერთი ტრეიდერი სანთლური ანალიზის ეფექტურობას კითხვის ნიშნის ქვეშ ა…

ვრცლად