ძირითადი ცნებები

ძირითადი ცნებები
separator

რუბრიკაში წარმოდგენილი ის ძირითადი ცნებები, რომლებიც აუცილებლად უნდა იცოდეს ნებისმიერმა ტრეიდერმა, რადგან მათი ცოდნა საშუალებას გვაძლევს ჩავწვდეთ ტრეიდინგის ძირითად არსს.

separator

დერივატივებით ვაჭრობა

დერივატივებით ვაჭრობა

დერივატივებით ვაჭრობა საშუალებას იძლევა მივიღოთ პროგნოზირებადი შემოსავალი აქტივზე ფასის ზრდის შემთხვევაში, რომელიც წინასწარ გაწერილია ხელშეკრულებაში, …

ვრცლად

გაჯერებული ყიდვები ფორექსზე

გაჯერებული ყიდვები ფორექსზე

გაჯერებული ყიდვები ფორექსზე წარმოადგენს სიტუაციას, როდესაც ბაზარზე ყიდვის ორდერების რაოდენობა, გაყიდვების პოზიციების რაოდენობას გაცილებით სჭარბობს.…

ვრცლად

გაჯერებული გაყიდვები ფორექსზე

გაჯერებული გაყიდვები ფორექსზე

გაჯერებული გაყიდვები ფორექსზე – არის მდგომარეობა სავალუტო ბირჟაზე, როდესაც ამათუ იმ ვალუტაზე გაყიდვის გარიგებების რაოდენობა გაცილებით მეტია ვიდრ…

ვრცლად

ფინანსური ინსტრუმენტი Derivatives (დერივატივი)

ფინანსური ინსტრუმენტი Derivatives (დერივატივი)

Derivatives (დერივატივი) – არის ფინანსური ინსტრუმენტი, რომლის მეშვეობითაც, გარიგებაში მონაწილე მხარეებს ენიჭებათ გარკვეული უფლებები, რომელთა მიხ…

ვრცლად

ამერიკული სავაჭრო სესია

ამერიკული სავაჭრო სესია

ამერიკული სავაჭრო სესიის პერიოდში სავალუტო ბაზარზე ვაჭრობა საკმაოდ აგრესიულ რეჟიმში მიმდინარეობს.…

ვრცლად

სტოპ ლოს ორდერი (Stop Loss)

სტოპ ლოს ორდერი (Stop Loss)

ფორექსზე სავაჭრო ოპერაციების განხორციელება დაკავშირებულია რისკებთან, მათ შორის უმთავრესია – სრული დეპოზიტის დაკარგვა, თანაც ეს ყოველთვის არ არის…

ვრცლად

სტოპ ლოსის დაყენება

სტოპ ლოსის დაყენება

სტოპ ლოსი წარმოადგენს ფორექსზე ვაჭრობის უმთავრეს ინსტრუმენტს. მხოლოდ მისი სწორად დაყენება იძლევა ზარალის შემცირების შესაძლებლობას.…

ვრცლად

აზიური სავაჭრო სესია

აზიური სავაჭრო სესია

აზიურ სავაჭრო სესიაზე ვაჭრობა მიმდინარეობს ისეთ სავაჭრო მოედნებზე, როგორებიცაა – ტოკიო, ჰონკონგი და სინგაპური.…

ვრცლად

ფლეტი ფორექსზე

ფლეტი ფორექსზე

ფლეტი ფორექსზე არის სიტუაცია, როდესაც ბაზარზე ტრენდი პრაქტიკულად არ არის, ამ დროს ფასი მოძრაობს ვიწრო დიაპაზონის საზღვრებში, როგორც წესი ასეთი დიაპაზო…

ვრცლად

აღმავალი ტრენდი, ცნება და ვაჭრობის თავისებურებები

აღმავალი ტრენდი, ცნება და ვაჭრობის თავისებურებები

აღმავალი ტრენდი არის საბაზრო სიტუაცია, როდესაც ფასი მიემართემა ზევით, გრაფიკზე ჩრდილო-აღმოსავლეთის მიმართულებით.…

ვრცლად

სავალუტო ინტერვენცია

სავალუტო ინტერვენციები

სავალუტო ინტერვენცია – წარმოადგენს ნაციონალური ვალუტის კურსის გამყარების ან შემცირების ერთ-ერთ ქმედით მეთოდს და მოწოდებულია სავალუტო ბაზარზე სიტ…

ვრცლად

დაღმავალი ტრენდის ცნება, ვაჭრობის მეთოდი – ზოგადად

დაღმავალი ტრენდის ცნება, ვაჭრობის მეთოდი - ზოგადად

დაღმავალი ტრენდი არის ფასის მოძრაობა დაღმავალი მიმართულებით – კლებისკენ. ტერმინალში სამხრეთის მიმართულებით. ასეთი მოვლენა ხდება დროის გარკვეულ ი…

ვრცლად

თეიკ პროფიტ (Take Profit) ორდერი

თეიკ პროფიტ (Take Profit) ორდერი

თეიკ პროფიტ ორდერის გამოყენება საშუალებას იძლევა წინასწარ განვსაზღვროთ მოგების პროგნოზირებული დონე და მოვახდინოთ ვაჭრობის ნაწილობრივი ავტომატიზირება.…

ვრცლად

რა არის სვოპი ფორექსის სავალუტო ბაზარზე

რა არის სვოპი ფორექსის სავალუტო ბაზარზე

სვოპის ცნება უშუალო კავშირშია ხანგრძლივ პერიოდიანი დროის ინტერვალებზე ვაჭრობასთან.…

ვრცლად

ფორექსის ევროპული სავაჭრო სესია

ფორექსის ევროპული სავაჭრო სესია

ევროპული სავაჭრო სესია იხსნება GMT 06:00 საათზე, რაც ემთხვევა ძირითადი საბროკერო კომპანიებისა და ბანკების სამუშაო საათების დასაწყისს.…

ვრცლად

ფორექს კორექცია

ფორექს კორექცია

ისეთი ცნება, როგორიცაა კორექცია, ხშირად გამოიყენება საფინანსო ბაზარზე ვაჭრობის დროს. სხვაგვარად მას უკუსვლას უწოდებენ.…

ვრცლად

ძირითადი საფონდო ინდექსები

ძირითადი საფონდო ინდექსები

არსებობენ საფონდო ინდექსები, რომლებიც შესამჩნევ გავლენას ახდენენ სავალუტო კურსებზე.…

ვრცლად

საკრედიტო მხარი – მისი უპირატესობები და ნაკლოვანებები

საკრედიტო მხარი Leverage - მისი უპირატესობები და ნაკლოვანებები

საკრედიტო მხარი (Leverage) – არის მთავარი ინსტრუმენტი, რომლის წყალობითაც ფორექსზე ვაჭრობა შეუძლია ნებისმიერ ინვესტორს, თავისი რამდენიმე დოლარიანი კაპი…

ვრცლად

საბირჟო ვაჭრობის პრინციპები

საბირჟო ვაჭრობის პრინციპები

ყველა სახის ბირჟაზე ვაჭრობა ექვემდებარება ერთი და იგივე სახის პრინციპებს. არ აქვს მნიშვნელობა იმას, თუ რომელი სახის ბირჟაზე ხდება ვაჭრობა – საფო…

ვრცლად