ფორექს კორექცია

ფორექს კორექცია

ისეთი ცნება, როგორიცაა კორექცია, ხშირად გამოიყენება საფინანსო ბაზარზე ვაჭრობის დროს. სხვაგვარად მას უკუსვლას უწოდებენ.

კორექცია – არის ტრენდის უკუსვლითი მოძრაობა, გასულ მოძრაობასთან მიმართებაში. ყველა ტრეიდერმა აუცილებლად უნდა იცოდეს, რომ ფასის ყოველ მოძრაობას, მისი ზემოთა ან ქვემოთა მიმართულების მიუხედავად, შემდეგ ყოველთვის მოსდევს კორექცია. ამის გააზრება იძლევა შესაძლებლობას შევამციროთ შეცდომები ვაჭრობის დროს.

არსებობს ისეთი ცნება, როგორიცაა ვაჭრობა კორექციულ ტალღაზე, მაგრამ ეს პროცესი საკმაოდ რთულია და მისი განხორციელება მხოლოდ გამოცდილი ტრეიდერებისათვის არის რეკომენდებული.

კორეცია აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული საკრედიტო მხარის, სავაჭრო მოცულობის არჩევის და სტოპ ლოსის დაყენების დროს. პირველ ორ შემთხვევაში, დეპოზიტის რაოდენობა ისე უნდა შეესაბამოს საკრედიტო მხარსა და სავაჭრო მოცულობას (ლოტს), რომ კორექციულ მოძრაობის წარმოშობისას არ მოხდეს დეპოზიტის გასხმა. მესამე შემთხვევაში, როდესაც სტოპ ლოსს დავაყენებთ მოკლე მანძილზე, ვიდრე კორექციის მანძილია, გამოწვეული იქნება სტოპ ლოსის უმიზნო/უაზრო ამუშავება და სავაჭრო გარიგების დახურვა ზარალით.
***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

სტოპ ლოსის დაყენება

სტოპ ლოსის დაყენება

სტოპ ლოსი წარმოადგენს ფორექსზე ვაჭრობის უმთავრეს ინსტრუმენტს. მხოლოდ მისი სწორად დაყენება იძლევა ზარალის შემცირების შესაძლებლობას.