ტრენდის შემობრუნების ინდიკატორები (ზოგადად)

ტრენდის შემობრუნების ინდიკატორები (ზოგადად)

ტრენდის შემობრუნების ინდიკატორები ტრეიდერს ეხმარებიან ტრენდის შემობრუნების მომენტის დროულად განსაზღვრაში. პრაქტიკულ ტრეიდინგში არსებობს 7-8 უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი, რომელთა გათვალისწინება აუციელებელია, წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერავითარ შედეგს ვერ მივიღებთ.

ზემოთხსენებულ ფაქტორებს შორისაა:
  1. ტრენდის მიმართულების სწორი განსაზღვრა;
  2. ტრენდის მიმართულების ცვლილების დროულად განსაზღვრა;
  3. ბაზარზე შესვლის ზუსტი წერტილის დადგენა;
  4. ბაზრიდან გამოსვლის ზუსტი წერტილის დადგენა;
სტატიაში ზოგადად შევეხები ტრენდის მიმართულების ცვლილების, ანუ ტრენდის შემობრუნების დროულად განსაზღვრის საკითხებს, რომელშიც პირველ რიგში გვეხმარებიან ტრენდის შემობრუნების ინდიკატორები.
ტექნიკურ ანალიზში ტრენდის მიმართულების ცვლილების, ანუ ტრენდის შემობრუნების განსაზღვრისათვის გამოიყენება ტექნიკური ინდიკატორები (ოსცილატორები).

ფაქტობრივად ამ სახის ყველა ინდიკატორი შექმნილია ყველასთვის ცნობილი და პოპულარული ინდიკატორების ბაზაზე, როგორებიცაა: Moving Average, MACD, RSI და Stochastic.

ყველა დანარჩენი ინდიკატორი, ზემოთ ჩამოთვლილი ინდიკატორების მოდიფიკაციებს წარმოადგენენ და ემსახურებიან რაიმე კონკრეტული ამოცანების გადაწყვეტას.

ტრენდის შემობრუნების ინდიკატორები – პრაქტიკული გამოყენება:
  • ყიდვა – ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც ბაზარზე დაღმავალი ტრენდია, ხოლო ინდიკატორი გვაძლევს სიგნალს იმის შესახებ, რომ არსებობს ტრენდის შემობრუნების შესაძლებლობა. პოზიცია იხსნება მას შემდგ რაც ინდიკატორთან ერთად თავად გრაფიკზეც ვხედავთ აღმავალი ტენდენციის დაწყებას;
  • გაყიდვა – ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც ბაზარზე აღმავალი ტრენდია, ხოლო ინდიკატორი გვაძლევს სიგნალს იმის შესახებ, რომ არსებობს ტრენდის შემობრუნების შესაძლებლობა. პოზიცია იხსნება მას შემდგ რაც ინდიკატორთან ერთად თავად გრაფიკზეც ვხედავთ დაღმავალი ტენდენციის დაწყებას;
ამასთან ერთად, ტრენდის შემობრუნების ინდიკატორები გვაძლევენ პოზიციიდან გამოსვლის სიგნალს, რაც საშუალებას გვაძლევს ბაზრიდან გავიდეთ მაქსიმალური მოგებით.

სიგნალების გამოყენება ეფექტურია მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ვაჭრობა მიმდინარეობს მხოლოდ ტრენდის თანხვედრილად, ამასთან ერთად აუცილებლად გასათვალისწინებელია დროის ინტერვალი – ტაიმ ფრეიმი და კორექციის სიდიდე.

ტრენდის შემობრუნების ინდიკატორების გამოყენება ეფექტურია 15 წუთიანზე დიდ ტაიმფრეიმებზე. მოკლევადიან ტაიმფრეიმებზე მათი გამოყენება დაბალეფექტურია, ჩემი აზრით კი საერთოდ აზრს მოკლებულია.
***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

ფორექს ინდიკატორების კლასიფიკაცია

ფორექს ინდიკატორების კლასიფიკაცია

ფორექს ინდიკატორები წარმოადგენენ ტექნიკური ანალიზის უმნიშვნელოვანეს ინსტრუმენტს. მათი სწორი კონფიგურირების შემთხვევაში იზრდება მათგან მიღებული სიგნალების …