ფორექს ინდიკატორების კლასიფიკაცია

ფორექს ინდიკატორების კლასიფიკაცია

ფორექს ინდიკატორები წარმოადგენენ ტექნიკური ანალიზის უმნიშვნელოვანეს ინსტრუმენტს. მათი სწორი კონფიგურირების შემთხვევაში იზრდება მათგან მიღებული სიგნალების ეფექტურობა. ფორექს ინდიკატორები მრავალი პარამეტრებით განსხვავდება ერთმანეთისაგან, ამიტომ საჭიროა ფორექს ინდიკატორების კლასიფიკაცია.

ფორექს ინდიკატორები საიტზე ინდიკატორები დაყოფილია მხოლოდ ორ კატეგორიად სტანდარტულ და არასტანდარტულ ინდიკატორებად.

სტანდარტულ ინდიკატორებში ვგულისხმობ მხოლოდ იმ ინდიკატორებს, რომლებიც სავაჭრო ტერმინალის MetaTrader-ის სტანდარტულ კომპლექტაციაშია. მათი გამოყენებით შექმნილია უამრავი სავაჭრო სტრატეგია და წარმოადგენენ ფორექსის კლასიკას.

არასტანდარტულ ინდიკატორებში ვგულისხმობ ყველა დანარჩენ ინდიკატორს, რომლებიც შექმნილია საფინანსო ბაზრების არსებობის პერიოდში, მაგრამ სავაჭრო ტერმინალის MetaTrader-ს სტანდარტულ კომპლექტაციაში არ შედის, თუმცა ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ისინი არაეფექტურია. პირიქით ბევრი მათგანი ძალიან კარგად მუშაობს და ეფექტურ სიგნალებსაც იძლევა.

ინტერნეტ სივრცეში შეხვდებით ინდიკატორების სხვაგვარ კატეგორიებად დაყოფის ალგორითმსაც. იმისათვის რომ დამწყები ტრეიდერებისათვის არ იყოს უცხო ინდიკატორების ასეთი დაყოფა, ამიტომ შევეხები ზოგადად ამ თემას.

ფორექს ინდიკატორების კლასიფიკაცია

ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ინდიკატორების ტიპები საიტზე გაერთიანებულია ერთ რუბრიკაში – არასტანდარტული ინდიკატორები.

და ბოლოს:

ამა თუ იმ ინდიკატორების გამოყენებამდე აუცილებლად უნდა გაეცნოთ მის პარამეტრებს და გაანალიზოთ მისი სიგნალები ისტორიულ მონაცემებზე, ასევე ზედმეტი არ იქნება დატესტოთ იგი ონლაინ რეჟიმში მინიმუმ ერთი სავაჭრო კვირის განმავლობაში.

რამდენიმე ინდიკატორის ერთდროული გამოყენება ზრდის მათგან მიღებული სიგნალების სიზუსტეს, თუმცა ამ საკითხშიც საჭიროა ზომიერების გამოჩენა და არ არის რეკომენდებული სავაჭრო გრაფიკზე ბევრი ინდიკატორის დახვავება.

საიტზე წარმოდგენილი ყველა ინდიკატორი განკუთვნილია სავაჭრო ტერმინალი MetaTrader-ისთვის. სხვა ტერმინალებზე შესაძლებელია ან საერთოდ არ იმუშაონ, ან იმუშაონ არაკორექტულად – რაც იგივეა ერთი და იგივეა.
***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

ტრენდის ინდიკატორები

ტრენდის შემობრუნების ინდიკატორები

ინდიკატორების დიფერენციაციის თვალსაზრისით არსებობს ინდიკატორის დამახასიათებელი კატეგორია – “ტრენდის შემობრუნების ინდიკატორები”, რაც იმას ნიშნავს, რომ …