დონეების ინდიკატორები

დონეების ინდიკატორები

ინდიკატორების დიფერენციაციის თვალსაზრისით არსებობს ინდიკატორის დამახასიათებელი ერთ-ერთი კატეგორია – “დონეების ინდიკატორები”, რაც იმას ნიშნავს, რომ ინდიკატორი გვიჩვენებს სხვადასხვა სახის დონეებს.

ტრეიდერებმა ვიცით, რომ საფინანსო ბაზრებზე არსებობს უამრავი სახის დონეები, ანუ სამუშაო ინსტრუმენტის გრაფიკზე შესაბამისი ადგილები, სადაც სავარაუდოა ფასის შემობრუნება ან მოძრაობის ტენდენციის გაგრძელება. ჩემი გამოცდილებით, ყველა ვარიანტში ასეთ ადგილებში ფასი რაღაც პერიოდით ჩერდება და “ბუქსაობს”.

დონეების ინდიკატორები გრაფიკზე გამოსახავენ შემდეგი სახის ძირითად დონეებს
  • ფასური დონეები;
  • ნულოვანი დონეები;
  • ტრენდული ხაზების დონეები;
  • ტრენდული არხების დონეები;
  • მცოცავი საშუალოების დონეები.
დონეების იდენტიფიცირება

დონეების იდენტიფიცირების თვალსაზრისით არსებობს უამრავი დისკუსია ტექნიკური ანალიზის შესაძლებლობებისა და სხვადასხვა ასპექტების შესახებ. ზოგი ტრეიდერი უარყოფს დონეების თეორიას იმ მოსაზრებით, რომ ისინი აიგება ისტორიული წარსულის მიხედვით და რომ ამ დონეებს არავითარი კავშირი არ აქვს მომავალთან, ხოლო ზოგიერთი, და ისინი უმრავლესობაშია, თვლიან რომ სწორედ ისტორიული წარსული განსაზღვრავს ფასის პერსპექტიული მოძრაობის ტენდენციებს.

და ისინი მართლები არიან, ვინაიდან ყველაფერს უნდა ჰქონდეს ამოსავალი წერტილი, ფესვი, საძირკველი. საძირკველის გარეშე დაინგრევა ნებისმიერი სისტემა მათ შორის ისეთი ძლიერიც კი როგორიცაა საფინანსო ბაზარი. ასე რომ გირჩევთ სერიოზული ყურადღება დაუთმოთ დონეებს.

დონეების ინდიკატორები სავაჭრო ინსტრუმენტის გრაფიკზე ავტომატურ რეჟიმში ხაზავენ სხვადასხვა სახის დონეებს და ამით უადვილებენ ტრეიდერს ბაზარზე არსებული მიმდინარე სიტუაციის ვიზუალურ აღქმას. მიმაჩნია, რომ ესეთი ინდიკატორები, თუ ისინი კარგად არიან კონფიგურირებული, საკმაოდ ქმედითი ინსტრუმენტია, თუმცა აუცილებელია მათი კონფიგურაციის სკურპულოზური შესწავლა და პერმანენტული კონტროლი, რათა შესაძლო შეცდომები მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი.

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

ფორექს ინდიკატორების კლასიფიკაცია

ფორექს ინდიკატორების კლასიფიკაცია

ფორექს ინდიკატორები წარმოადგენენ ტექნიკური ანალიზის უმნიშვნელოვანეს ინსტრუმენტს. მათი სწორი კონფიგურირების შემთხვევაში იზრდება მათგან მიღებული სიგნალების …