ახალი ინდიკატორები

ახალი ინდიკატორები

ინდიკატორების დიფერენციაციის თვალსაზრისით არსებობს ინდიკატორის დამახასიათებელი კატეგორია – “ახალი ინდიკატორები”, რაც იმას ნიშნავს, რომ ინდიკატორი ახლადშექმნილია.

როგორც წესი, უმრავლეს შემთხვევაში ასეთი ინდიკატორები წარმოადგენენ ძველი, მსგავსი ალგორითმის ინდიკატორების გადამუშავებულ ვარიანტებს, სადაც გათვალისწინებულია და შესწორებულია ძველი მოდელების ზოგიერთი შეცდომები, აგრეთვე მათ ალგორითმში დამატებულია ბაზრის ახალი ტენდენციები.

ამასთან ერთად, ახალ ინდიკატორებში იგულისხმება სავაჭრო ტერმინალთან თავსებადობის მოდიფიცირების პროცესი. ანუ ზოგიერთი ინდიკატორი სრულყოფილად მუშაობს სავაჭრო ტერმინალში Meta Trader 4-ში, მაგრამ არ მუშაობს Meta Trader 5-ში, ამიტომაც ინდიკატორების ავტორები ცვლიან ინდიკატორის პროგრამულ კოდს, რათა იგი თავსებადი გახდეს ახალი მოდიფიცირების სავაჭრო ტერმინალისთვისაც.

ავტორები ცვლიან ინდიკატორის პროგრამულ კოდს, რათა იგი თავსებადი გახდეს ახალი მოდიფიცირების სავაჭრო ტერმინალისთვისაც.

რეზიუმის სახით შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენს ეპოქაში ყველაფერი ახალი ძალიან სწრაფად ძველდება, ამიტომ ინდიკატორის დახასიათებამ – “ახალი ინდიკატორი” არ დაგაბნიოთ. შესაძლებელია იგი ნახვის მომენტში თქვენთვის იყოს ახალი, თორემ რეალურად საკმაოდ დიდი ხნის წინ იყოს შექმნილი და მოძველებულიც კი.

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

ფორექს ინდიკატორების კლასიფიკაცია

ფორექს ინდიკატორების კლასიფიკაცია

ფორექს ინდიკატორები წარმოადგენენ ტექნიკური ანალიზის უმნიშვნელოვანეს ინსტრუმენტს. მათი სწორი კონფიგურირების შემთხვევაში იზრდება მათგან მიღებული სიგნალების …