ინდიკატორი USDX

ინდიკატორი USDX

აშშ დოლარის ინდექსი აღინიშნება სიმბოლოებით DXY ან USDX. იგი ფართოდ გამოიყენება ფორექსის საერთაშორისო ბაზარზე როგორც პრაქტიკული (სავაჭრო), ასევე თეორიული (საპროგნოზო) თვალსაზრისით.


აშშ დოლარის ინდექსზე დაკვირვება შესაძლებელია, როგორც შესაბამისი ვებ რესურსებიდან ასევე ტერმინალიდანაც, ინდიკატორის უშუალოდ გრაფიკზე განთავსების მეშვეობით. ამისათვის შექმნილია ინდიკატორი USDX.

ინდიკატორი USDX სპეციფიკაცია
 • სავაჭრო პლატფორმა: Metatrader 4/ Metatrader 5
 • სავალუტო წყვილი: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, AUDUSD;
 • თაიმ ფრეიმი: D1;
ინდიკატორი USDX საწყისი პარამეტრები

შენიშვნა*: მუშაობს ბროკერების იმ ტერმინალებში, სადაც კოტირებულია სავალუტო წყვილი USDSEK

მოსანიშნი ველები
Tools → Options → Expert Advisors

ინდიკატორი USDX

 

ინდიკატორი USDX

ინდიკატორი USDX პარამეტრები
 • USDX_PriceType — ფასი, რომლის მიხედვითაც აიგება ინდიკატორის მრუდი:

(0 — დახურვის ფასი, 1 — გასსნის ფასი, 2 — მაქსიმუმების მიხედვით, 3 – მინიმუმების მიხედვით, 4 — საშუალო მნიშვნელობა, 5 – ტიპიური მნიშვნელობა, 6 – საშუალო შეწონილი მნიშვნელობა);

 • IndexPairs- სავალუტო წყვილები, რომლებიც შედიან ინდექსის კალათში;
 • IndexCoefficients – სავალუტო წყვილების კოეფიცენტები, რომლებიც შედიან ინდექსის კალათში (განლაგებულია IndexPairs-ის რიგითობის მიხედვით);
 • IndexValue — კოეფიცენტს მნიშვნელობა აჰყავს 100-მდე, ანუ იმ მომენტამდე, როდესაც ინდექსის გამოთვლა დაიწყო 1973 წლის მარტის თვეში;
 • MA_Period1 — პირველი Moving Average –ს პერიოდი;
 • MA_Period1 — მეორე Moving Average –ს პერიოდი;
 • MA_Mode1 — პირველი Moving Average –ს ტიპი (0 — SMA, 1 — EMA, 2 — SMMA, 3 – LWMA);
 • MA_Mode1 — მეორე Moving Average –ს ტიპი (0 — SMA, 1 — EMA, 2 — SMA, 3 – LWMA);

ინდიკატორი USDX

ინდიკატორი USDX გამოყენების ზოგადი წესი

ხშირ შემთხვევაში აშშ დოლარის ინდექსი გაძლევს წინმსწრებ ინფორმაციას ძირითადი სავალუტო წყვილების სატრენდო ტენდენციის შესახებ.

მაგალითად: თუ ინდექსის ინდიკატორის ტენდენცია არის დაღმავალი, მაშინ სავალუტო წყვილზე EURUSD ტენდენცია უნდა იყოს აღმავალი. თუ გრაფიკზე ვითარება საპირისპიროა, მაშასადამე ადგილი აქვს დივერგენციას და ამიტომ შესაძლებელია ყიდვის პოზიციების განხილვა-დაგეგმვა.

ინდიკატორი USDX Metatrader 4/ Metatrader 5

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

ფორექს ინდიკატორების კლასიფიკაცია

ფორექს ინდიკატორების კლასიფიკაცია

ფორექს ინდიკატორები წარმოადგენენ ტექნიკური ანალიზის უმნიშვნელოვანეს ინსტრუმენტს. მათი სწორი კონფიგურირების შემთხვევაში იზრდება მათგან მიღებული სიგნალების …