Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator; სტოჰასტიკური ოსცილატორი; Стохастический Осциллятор

Stochastic Oscillator სტოჰასტიკური ოსცილატორი ადარებს დახურვის მიმდინარე ფასს დროის არჩეულ პერიოდში ფასების დიაპაზონთან.

Stochastic Oscillator თვისება

ინდიკატორი შედგება ორი ხაზისგან. მთავარ ხაზს ეწოდება %K. მეორე ხაზი %D – არის %K ხაზის მცოცავი საშუალო. როგორც წესი %K გამოისახება უწყვეტი ხაზის სახით, ხოლო %D – პუნქტირით.

Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator ინტერპრეტაცია

არსებობს ამ ოსცილატორის სამი ყველაზე მეტად გავრცელებული ინტერპრეტაცია:

  • ყიდვა – როდესაც ოსცილატორი (%K ან %D) ჯერ ეშვება გარკვეული დონის ქვემოთ (ჩვეულებრისამებრ ეს დონე არის 20), ხოლო შემდეგ ადის ამ დონის ზემოთ. გაყიდვა, როდესაც ოსცილატორი ჯერ ადის გარკვეული დონის ზემოთ (ჩვეულებრისამებრ ეს დონე არის 80), ხოლო შემდეგ ეშვება ამ დონის ქვემოთ.
  • ყიდვა, თუ ხაზი %K ადის %D ხაზის ზემოთ. გაყიდვა, თუ ხაზი %K ჩამოდის %D ხაზის ქვემოთ.
  • ყურადღება უნდა მიექცეს განსხვავებებს. მაგალითად: ფასი ქმნის ახალი მაქსიმუმების რიგს, ხოლო Stochastic Oscillator არ შეუძლია თავის წინა მაქსიმუმებზე ზემოთ ასვლა.
***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

Williams Accumulation/Distribution

Williams Accumulation/Distribution, W_A/D; უილიამსის დაგროვება/განაწილების ინდიკატორი; Индикатор накопления/распределения Уильямса

Williams Accumulation/Distribution W_A/D უილიამსის დაგროვება/განაწილების ინდიკატორი წარმოადგენს ფასის პოზიტიური “დაგროვებითი” მოძრაობების და ფასის ნეგატიური “განაწილებითი” …