ვულფის ტალღების მაგალითები

ვულფის ტალღების მაგალითები

ვინაიდან ვულფის ტალღების იდენტიფიკაციისათვის წესების ცოდნასთნ ერთად უმნიშვნელოვანესია ტალღების ვიზუალური აღქმა, ამიტომ ამ სტატიაში განვიხილოთ ამ პატერნის კიდევ ორი მაგალითი.

ვულფის ტალღების გრაფიკული მაგალითები

სურათი № 1

ვულფის ტალღების მაგალითები

სურათი № 1-ზე ნაჩვენებია ვულფის იდეალური აღმავალი ტალღა. მე-5 ტალღას ცოტა დააკლდა მოდელის ქვედა წრფემდე (ტრენდულ ხაზამდე), მაგრამ მე-6 ტალღა ზუსტად დასრულდა 1-4 ექსტრემუმებზე გავლებულ ტრენდულ ხაზზე.

აგრესიული ტრეიდერები ყიდვის პოზიციაში შევიდოდნენ მე-5 ტალღის დასრულებისთანავე, მაგრამ იმისათვის რომ რისკები შევამცროთ, შესაძლებელია ყიდვის ორდერები დავსვათ მე-5 ტალღის არხის ზედა საზღვარის ზემოთ. 2-4 ტალღის ექსტრემუმებზე გავლებული სატრენდო ხაზის გარღვევა დაადასტურებს მე-6 ტალღის რალის დასაწყისს, რაც შესაძლებლობას მოგვცემს გავხსნათ დამატებითი პოზიცია. მოგების ფიქსაცია მიზანშეწონილია ფასის მიერ 1-4 სატრენდო ხაზის მიღწევისთანავე.

სურათი № 2

ვულფის ტალღების მაგალითები

სურათი № 2-ზე წარმოდგენილ დაღმავალი ვულფის ტალღის შემთხვევაში, ტალღა მცირედით გაცდა 1-3 წრფეს. პრაქტიკული გამოყენების თვალსაზრისით, ვყიდით მე-5 ტალღის მიერ ტრენდული ხაზის გარღვევისთანავე. ხოლო 2-4 ტრენდული ხაზის გარღვევა კი წარმოადგენს დამატებით სიგნალს მე-6 ტალღის ფორმორებისათვის.

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

აღმავალი (ხარის) ვულფის ტალღა

აღმავალი (ხარის) ვულფის ტალღა

აღმავალი (ხარის) ვულფის ტალღა წარმოადგენს სხვადასხვა მიმართულების მქონე ტალღების სერიას, რომლებიც ქმნიან ფასურ პატერნს. ყოველი …