აღმავალი (ხარის) ვულფის ტალღა

აღმავალი (ხარის) ვულფის ტალღა

აღმავალი (ხარის) ვულფის ტალღა წარმოადგენს სხვადასხვა მიმართულების მქონე ტალღების სერიას, რომლებიც ქმნიან ფასურ პატერნს. ყოველი ტალღა აღინიშნება ციფრით.

აღმავალი (ხარის) ვულფის ტალღა – მოდელი. განვიხილოთ მისი ფორმირების წესები:

აღმავალი (ხარის) ვულფის ტალღა

  • ტალღა № 1 – მოდელის ფუძე;
  • ტალღა № 2 – რომელიმე მნიშვნელოვანი მწვერვალი. ტალღა № 1-ის მაქსიმუმიდან გამოსვლა არ არის სავალდებულო და აუცილებელი;
  • ტალღა № 3 – ახალი მინიმუმი. ამ ტალღამ ყოველთვის უნდა გაარღვიოს ტალღა № 1-ის მინიმუმი;
  • ტალღა № 4 – ყოველთვის უნდა გავიდეს ტალღა № 1-ის მინიმუმიდან, მაგრამ არ უნდა გავიდეს ტალღა № 2-ის მაქსიმუმიდან;
  • ტალღა № 5 – ახალი მინიმუმი. გადის ტალღა № 3-ის მინიმუმიდან;
  • ტალღა № 6 – იწყება ტალღა № 5-ის დამთავთავრების შემდეგ და არის ყველაზე მძლავრი/ენერგიული ზემოთ ჩამოთვლილ ტალღებს შორის;

ვულფის ტალღების იდენტიფიცირება შესაძლებელია მხოლოდ მას შემდეგ, როდესაც ფორმირებულია პირველი ოთხი ტალღა. ხოლო ვაჭრობა რეკომენდებულია მხოლოდ მე-6 ტალღაზე. უფრო მეტიც – ვულფის ტალღებზე მუშაობის მთელი თეორია მდგომარეობს მე-6 ტალღაზე ვაჭრობაში.

როდესაც ფორმირებულია ტალღები: 1,2,3,4, შესაძლებელია გავავლოთ ორი წრფე, რომლებიც ითვლება საბაზო სხივებად. პირველი წრფე/სატრენდო ხაზი უნდა გავავლოთ ტალღა № 1-ის მინიმუმზე და ტალღა № 4-ის მაქსიმუმზე და წარმოადგენს ტალღა № 6-ის დასრულების ორიენტირს/მიზანს.

მეორე წრფე უნდა გავავლოთ ტალღა № 1-ს და ტალღა № 3-ის მინიმუმებზე. ეს წრფე/სატრენდო ხაზი ითვლება ტალღა № 5-ის დასასრულის საორიენტაციო ნიშნულად და ტალღა № 6-ის დასაწყისად. ტალღა № 5-მა, შესაძლებელია ზოგჯერ არ მიაღწიოს, ან გასცდეს აღნიშნულ სატრენდო ხაზს/წრფეს. ამ მოვლნას განვიხილავთ სხვა სტატიაში.

ტალღა № 6-ზე ვაჭრობის დასაწყებად სასურველია მივიღოთ დამატებითი, დადასტურების სიგნალი. მაგალითად შესაძლებელია გამოვიყენოთ მცოცავი საშუალოს ინდიკატორი, რომლის პარამეტრად დავაყენებთ ისეთ პერიოდს, რომ მისი მრუდი წარმოადგენდეს ტალღა № 5-ის მხარდაჭერას. სწორედ ამ ინდიკატორის გარღვევა იქნება დამატებითი სიგნალი. ან/ასევე შესაძლებელია გამოვიყენოთ ტრენდული ხაზი, რომელსაც გავავლებთ ტალღა № 5-ის მაქსიმუმებზე.

კიდევ ერთ დამადასტურებელ სიგნალად შესაძლებელია მოგვევლინოს სანთლური მოდელის ფორმირება ტალღა № 5-ის დასასრულ ეტაპზე, 1-3 სატრენდო ხაზზე. ასევე ტალღის მიერ რაიმე მნიშვნელოვანი დონის – მურეის დონის ან მცოცავი საშუალოს მიღწევა.

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

 

ასევე დაგაინტერესებთ:

დაღმავალი (დათვის) ვულფის ტალღა

დაღმავალი (დათვის) ვულფის ტალღა

დაღმავალი (დათვის) ვულფის ტალღა წარმოადგენს აღმავალი (ხარის) ვულფის ტალღის ზუსტ, სარკისებრ პროექციას.