ვულფის ტალღები (Wolfe Waves)

ვულფის ტალღები (Wolfe Waves)
separator

ვულფის ტალღები ტექნიკური ანალიზის ერთ-ერთი მეთოდია, რომელიც ეფუძნება გარკვეული ფასური პატერნების მოძიებას. რუბრიკაში განხილულია ვულფის ტალღების თეორიული საკითხები.

separator

ვულფის ტალღების მიზნების განსაზღვრის ერთ-ერთი მეთოდი

ვულფის ტალღების მიზნების განსაზღვრის ერთ-ერთი მეთოდი

სტატიაში განვიხილავთ ფიბონაჩის არხების და ვულფის ტალღების კობინაციის მეთოდს.…

ვრცლად

ვულფის ტალღების პრაქტიკული გამოყენება

ვულფის ტალღების პრაქტიკული გამოყენება

ისევე როგორც ანალიზის სხვა მეთოდებშიც, ვულფის ტალღების გარკვეული პროცენტიც შესაძლებელია საბაზრო სიტუაციისგან განსხვავებული იყოს. ამიტომ საჭიროა ფილტრა…

ვრცლად

ვულფის ტალღების მაგალითები

ვულფის ტალღების მაგალითები

ვინაიდან ვულფის ტალღების იდენტიფიკაციისათვის წესების ცოდნასთნ ერთად უმნიშვნელოვანესია ტალღების ვიზუალური აღქმა, ამიტომ ამ სტატიაში განვიხილოთ ამ პატერ…

ვრცლად

ვულფის ტალღები და მოდელი “სამი ინდიელი”

ვულფის ტალღები და მოდელი "სამი ინდიელი"

ფორექსზე მოდელებს, მათ შორის ვულფის ტალღების მოდელებს ახასიათებს ციკლურობა. ზოგიერთი მოდელი ერთმანეთის მსგავსია თვისობრივად და ხშირად ისე ხდბა რომ ტრე…

ვრცლად

ვულფის ტალღა Sweet Zone

ვულფის ტალღა Sweet Zone

ვულფის ტალღებში არსებობს დამატებითი სექტორი, რომელსაც ვულფის ტალღა Sweet Zone (ტკბილ ზონას) ეძახიან და რომელიც მე-5 ტალღის ფორმირების დასასრულად ითვლე…

ვრცლად

ვულფის ტალღა – მე-4 ტალღის თავისებურებები

ვულფის ტალღა - მე-4 ტალღის თავისებურებები

არც თუ ისე იშვიათად ბაზარზე შევხვდებით სიტუაცია, როდესაც ვულფის ტალღის მეოთხე ტალღა ფორმირდება სამკუთხედის ფორმით.…

ვრცლად

დაღმავალი (დათვის) ვულფის ტალღა

დაღმავალი (დათვის) ვულფის ტალღა

დაღმავალი (დათვის) ვულფის ტალღა წარმოადგენს აღმავალი (ხარის) ვულფის ტალღის ზუსტ, სარკისებრ პროექციას.…

ვრცლად

აღმავალი (ხარის) ვულფის ტალღა

აღმავალი (ხარის) ვულფის ტალღა

აღმავალი (ხარის) ვულფის ტალღა წარმოადგენს სხვადასხვა მიმართულების მქონე ტალღების სერიას, რომლებიც ქმნიან ფასურ პატერნს. ყოველი ტალღა აღინიშნება ციფრით…

ვრცლად

ვულფის ტალღები, Wolfe Waves (შესავალი)

ვულფის ტალღები, Wolfe Waves (შესავალი)

ვულფის ტალღების (Wolfe Waves) სისტემა შემუშავებული იქნა ბილ ვულფის მიერ, რომელიც წლების მანძილზე წარმატებულად საქმიანობდა/ვაჭრობდა S&P სავაჭრო ინ…

ვრცლად