კაპიტალის მართვის მეთოდები

კაპიტალის მართვის მეთოდები

კაპიტალის მართვის მეთოდები უმნიშვნელოვანესი საკითხია საფინანსო ბაზრებზე. ფორექსზე წარმატებული ვაჭრობისათვის არ არის საკმარისი მხოლოდ ფუნდამენტალური და ტექნიკური ანალიზის საფუძვლების შესწავლა.

სავალუტო ბაზარზე მუშაობისთვის, აგრეთვე საჭირო და აუცილებელია, დეპოზიტზე არსებული თანხის მართვის მკაფიოდ ჩამოყალიბებული სქემის არსებობაც. სწორედ, ჩამოთვლილი ინსტრუმენტების ერთობლივი გამოყენებით არის შესაძლებელი ფორექსზე სტაბილური შემოსავლის მიღება.

მაშ ასე, წარმატებული ვაჭრობისათვის საჭიროა – მომგებიანი სავაჭრო სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც თავის თავში მოიცავს 4 ელემენტს:
  • ანალიზის მეთოდებს (ტექნიკური და ფუნდამენტალური);
  • რეტროსპექტიულ მომაცემებზე დაყრდნობილ პროგნოზირების მექანიზმს;
  • ბაზრის ფსიქოლოგიას;
  • კაპიტალის მართვის სქემას;

აქვე შეგვიძლია დავამატოთ ინტუიციაც, რომელიც ნამდვილად არ არის ზედმეტი ყველა სახის ბიზნეს საქმიანობისათვის.

მაგრამ სწავლების ამ ნაწილში შევჩერდებით მხოლოდ კაპიტალის მართვის სქემებზე.

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

ტრენდის თანხვედრილი მიმართულებით ვაჭრობა

ტრენდის თანხვედრილი მიმართულებით ვაჭრობა

ტრენდის თანხვედრილი მიმართულებით ვაჭრობა – ფორექსზე ვაჭრობის ყველაზე მარტივი ტაქტიკაა.