ფორექსის შესწავლის II ეტაპი

ფორექსის შესწავლის II ეტაპი
separator

ფორექსის შესწავლის II ეტაპი — I ეტაპის წაკითხვისა და გააზრების შედეგად ჩვენ უკვე მივიღეთ საბაზისო ცოდნა, იმის შესახებ თუ რა არის ფორექსი. ამ რუბრიკაში გადავდივართ ეტაპზე რომელიც დაგვეხმარება გავიგოთ თუ როგორ უნდა ვივაჭროთ ფორექსის ბაზარზე.

separator

საქმიანი ციკლის და საქმიანი ოპტიმიზმის მაჩვენებლები

საქმიანი ციკლის და საქმიანი ოპტიმიზმის მაჩვენებლები

საფინანსო ბაზრებზე მნიშვნელოვან პარამეტრს წარმოადგენს საქმიანი ციკლის და საქმიანი ოპტიმიზმის მაჩვენებლები.…

ვრცლად

მოსახლეობის შემოსავალისა და მომხმარებლის განწყობის მაჩვენებელი

მოსახლეობის შემოსავალისა და მომხმარებლის განწყობის მაჩვენებელი

ფუნდამენტალური ანალიზის ერთ-ერთი საგულისხმო მაჩვენებელია მოსახლეობის შემოსავალი, პრინციპში ის, რაზეც ბაზირდება ქვეყნის ეკონომიკა.…

ვრცლად

ბიუჯეტისა და საცალო ვაჭრობის მაჩვენებელი

ბიუჯეტისა და საცალო ვაჭრობის მაჩვენებელი

ბიუჯეტისა და საცალო ვაჭრობის მაჩვენებელი საფინანსო ბაზრების ფუნდამენტალურ ანალიზში აქტიურად გამოიყენება.…

ვრცლად

სამომხმარებლო მოთხოვნის მაჩვენებელი

სამომხმარებლო მოთხოვნის მაჩვენებელი

სამომხმარებლო მოთხოვნის მაჩვენებელის კატეგორიაში შედის ექვსი ინდიკატორი.…

ვრცლად

საერთაშორისო ვაჭრობის მაჩვენებლები

საერთაშორისო ვაჭრობის მაჩვენებლები

საერთაშორისო ვაჭრობის მაჩვენებლები – სიღმისეულ ფუნდამენტალურ ანალიზში, სხვა პარამეტრებთან ერთად გამოიყენება ისეთი მაჩვენებლები, რომლებიც შესაძლე…

ვრცლად

წარმოების სექტორის ეკონომიკური მაჩვენებლები

წარმოების სექტორის ეკონომიკური მაჩვენებლები

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნდამენტალური პარამეტრია წარმოების სექტორის ეკონომიკური მაჩვენებლები.…

ვრცლად

შრომის ბაზრის ინდიკატორები

შრომის ბაზრის ინდიკატორები

ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მაკროეკონომიკურ მაჩვენებელს წარმოადგენს შრომის ბაზრის ინდიკატორები, რომლებსაც ეთმობა დიდი ყურადღება.…

ვრცლად

ინფლაციის დამხმარე მაჩვენებლები

ინფლაციის დამხმარე მაჩვენებლები

გარდა ინფლაციის ძირითადი მაჩვენებლებისა, არსებობს ინფლაციის დამხმარე მაჩვენებლები.…

ვრცლად

ძირითადი ინფლაციური მაჩვენებლები

ძირითადი ინფლაციური მაჩვენებლები

ძირითადი ინფლაციური მაჩვენებლები, ისევე, როგორც სხვა ეკონომიკური მაჩვენებელი, გამოხატულია რიცხვითი მნიშვნელობით.…

ვრცლად

მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ)

მთლიანი შიდა პროდუქტი

მთლიანი შიდა პროდუქტი (GDP, Gross Domestic Product) – მაკროეკონომიკური პარამეტრებიდან ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია.…

ვრცლად

მაკროეკონომიკური ინდიკატორები

მაკროეკონომიკური ინდიკატორები

მაკროეკონომიკური ინდიკატორები – ნაციონალური ეკონომიკების უმნიშვნელოვანესი პარამეტრებია. ფორექსის შესწავლის პროცესში, როგორც უკვე თავად მიხვდით ნ…

ვრცლად

სავალუტო ინტერვენცია

სავალუტო ინტერვენცია

სავალუტო ინტერვენცია არის ნაციონალური ბანკების ერთ-ერთი უმთავრესი ინსტრუმენტი ქვეყნის ფინანსურ-ეკონომიკური მდგომარეობის რეგულირებისათვის. ფორექსზე მუშ…

ვრცლად

საპროცენტო განაკვეთების სახეობები

საპროცენტო განაკვეთების სახეობები

საპროცენტო განაკვეთების სახეობები, საპროცენტო განაკვეთი და მის გავლენას სავალუტო კურსებზე – ხშირად შეხვდებით ამ ტერმინებს საიტის სხვადასხვა სტატ…

ვრცლად

გეპი და სხვა არასპეციფიკური მოვლენები ფორექსზე

გეპი და სხვა არასპეციფიკური მოვლენები ფორექსზე

გეპი და სხვა არასპეციფიკური მოვლენები ფორექსზე ხშირად გვხვდება. როგორც ვიცით, არსებობს ესეთი გამონათქვამი, ის ვინც ფლობს ინფორმაციას – იგი ფლობს…

ვრცლად

ფორექსის ბაზრის რეაქცია პოლიტიკური არასტაბილურობის ფაქტორებზე

ფორექსის ბაზრის რეაქცია პოლიტიკური არასტაბილურობის ფაქტორებზე

ფორექსის ბაზრის რეაქცია პოლიტიკური არასტაბილურობის ფაქტორებზე – პირდაპირპროპორციულადაა დამოკიდებული. მსოფლიო მასშტაბის პოლიტიკური მოვლენები, როგ…

ვრცლად

On Balance Volume, OBV (საბალანსო მოცულობის ინდიკატორი)

On Balance Volume

სტატიაში განვიხილავთ On Balance Volume, OBV – საბალანსო მოცულობის ინდიკატორს.…

ვრცლად

Relative Strength Index, RSI (ძალის შედარებითი ინდექსი)

Relative Strength Index, RSI (ძალის შედარებითი ინდექსი)

Relative Strength Index, RSI (ძალის შედარებითი ინდექსი) არის ბევრი ტრეიდერის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი, ტექნიკური ანალიზის ინსტრუმენტი.…

ვრცლად

Williams Percent Range (უილიამსის პროცენტული დიაპაზონი)

Williams Percent Range (უილიამსის პროცენტული დიაპაზონი)

Williams Percent Range (უილიამსის პროცენტული დიაპაზონი) – სტატიაში განვიხილავთ ფორექსის ბაზრის ტექნიკური ანალიზის კიდევ ერთ, მნიშვნელოვან ოსცილა…

ვრცლად

Stochastic Oscillator (სტოჰასტიკ ოსცილატორი)

Stochastic Oscillator (სტოჰასტიკ ოსცილატორი)

Stochastic Oscillator (სტოჰასტიკ ოსცილატორი) – სტატიაში განვიხილავთ ამ ინდიკატორს, რომელსაც სტოჰასტიკი, იგივე სტოჰასტიკური ოსცილატორი ეწოდება.…

ვრცლად