სტრატეგიის არსი

სტრატეგიის არსი
separator

სტრატეგიის არსი – არის გარკვეული საკვანძო გადაწყვეტილება, რომელიც უზრუნველყოფს დასახული მიზნის მიღწევას.

 

დავუშვათ, გადავწყვიტეთ გამოვიმუშავოთ ფული ბადრიჯნის გაყიდვით, მაშასადამე სწორედ ეს არის სტრატეგიის არსი. თუ გადავწყიტეთ, რომ ამ ბადრიჯნის გაყიდვის სერვისით უნდა გამოვიმუშაოთ 1000 ლარი – ესეც არის სტრატეგიის არსი.

 

ამგვარი გადაწყვეტილებების ერთობლიობა (საერთო იდეა/ჩანაფიქრი) წარმოადგენს სტრატეგიის არსს, რომელიც ქმნის ძალისხმევის არხს და ყველა ჩვენი შემდგომი მოქმედებები, რომლებიც ექვემდებარება მიღებულ გადაწყვეტილებებს – მიემართება ამ არხში. სწორედ ამაშია სტრატეგიის არსი – იგი აძლევს მიმართულების ვექტორს ჩვენ ძალისხმევას.

separator

სტრატეგიის არჩევის მესამე წესი

სტრატეგიის არჩევის მესამე წესი

საფინანსო ბაზრებზე ყველაზე წარმატებულ სტრატეგიებად ითვლება ის სტრატეგიები, რომელთა შექმნაშიც გამოყენებულია ერთდროულად ანალიზის სამი ინსტრუმენტი.…

ვრცლად

სტრატეგიის არჩევის მეორე წესი

სტრატეგიის არჩევის მეორე წესი

იმისათვის, რომ გავაკეთოთ ბაზრის მოძრაობის მიმართულების სწორი პროგნოზი, უნდა ვიცოდეთ ბაზრის ანალიზის მეთოდები.…

ვრცლად

სტრატეგიის არჩევის პირველი წესი

სტრატეგიის არჩევის პირველი წესი

დღეისათვის შემუშავებულია უამრავი მარტივი სტრატეგია. ამიტომ საფინანსო ბაზრების ყოველმა ახალმა მონაწილემ თავისთვის უნდა ამოარჩიოს ყველაზე ოპტიმალური ვარ…

ვრცლად

რა არის სტრატეგია და რისთვის გვჭირდება იგი

რა არის სტრატეგია

შეუძლებელია საერთაშორისო საფინანსო ბაზრებზე მივიღოთ შემოსავალი, შესაბამისი სტრატეგიის/სტრატეგიების, სისტემატიზებული სამუშაო პროცესის და შემუშავებული წ…

ვრცლად