ტრეიდინგის სტრატეგიები

ტრეიდინგის სტრატეგიები

ფორექსზე, ისევე როგორც სხვა საფინანსო ბაზრებზე ვაჭრობა წარმოუდგენელია კარგად დამუშავებული ტრეიდინგის სტრატეგიების გარეშე.

მხოლოდ ამ შემთხვევაში არის შესაძლებელი მაღალი და სტაბილური შემოსავლის მიღება. ტიპების მიხედვით, არსებობს ტრეიდინგის რამდენიმე ძირითადი სტრატეგიები, რომელთა გამოყენებითაც მუშაობენ პროფესიონალი ტრეიდერები.

თითოეულ ვარიანტს აქვს თავისი უპირატესობები და ნაკლოვანებები. სწორედ ამ ნიუანსების შესახებ ვისაუბრებთ ამ სტატიაში.

ვაჭრობა ტრენდის მიხედვით – ყველაზე მარტივი, ფართოდ გავრცელებული და იმავდროულად ეფექტური სავაჭრო სისტემაა. მისი არსი მდგომარეობს იმაში, რომ სავაჭრო ოპერაციები იხსნება, მხოლოდ და მხოლოდ ფასის მოძრაობის მიმართულების მიხედვით.
  • უპირატესობები – ერთი სავაჭრო ოპერაციისგან მაქსიმალური მოგების მიღების შესაძლებლობა, რადგან მიმდინარე ტრენდი შესაძლებელია არსებობდეს ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში. დამახასიათებელია დაბალი რისკიანობა და გამოყენების სიმარტივე.
  • ნაკლოვანებები – ფლეტის დროს, ამგვარი სტრატეგიების გამოყენება პრაქტიკულად შეუძლებელია. მოგების მიღებისათვის საჭიროა ბაზრის მაღალი ვოლატილობა.

პრაქტიკული გამოყენებისათვის საჭიროა, შერჩეულ სავაჭრო ტაიმფრეიმზე, ფასის მოძრაობის მიმართულების ზუსტი განსაზღვრა, ასევე არსებული ტენდენციის ძალის გამოვლენა.

ტრენდის მიმართულების განსაზღვრა შესაძლებელია როგორც ვიზუალურად, ასევე ტრენდული ინდკატორების მეშვეობითაც.

ყველა ორდერი იხსნება ფასის მოძრაობის მიმართულების თნხვედრილად და იხურება შემობრუნების სიგნალის მიღებისთანავე.
ვაჭრობა შემობრუნებაზე – არის ზემოთ აღწერილი ვაჭრობის მეთოდის ერთ-ერთი ნაირსახეობა, მაგრამ წინა შემთხვევისგან განსხვავებით ბაზარზე შესვლა ხორციელდება მას შემდეგ, რაც ფასი შემობრუნდება და დაიწყებს მოძრაობას საპირისპირო მიმართულებით. ამის გამო ორდერი იხსნება ტრენდის საწყის ეტაპზე, რაც იძლევა მაქსიმალური მოგების მიღების პერსპექტივას.
  • უპირატესობები – ერთი სავაჭრო ორდერის მაღალი შემოსავლიანობა. გადადებული ორდერებით ვაჭრობის შესაძლებლობა.
  • ნაკლოვანებები – ტრენდის ცრუ შემობრუნებების ხშირი შემთხვევები (შემობრუნების ნაცვლად ხდება კორექცია).

შემობრუნების წერტილების დაფიქსირების ერთ-ერთი მეთოდის მიხედვით, მათი გამოვლენა ხდება გრაფიკული ანალიზის ფიგურების ან ინდიკატორების მეშვეობით.

ვაჭრობა სიახლეებზე – სიგნალების როლში გამოიყენება ეკონომიკური სიახლეები, რომელთაც საფუძვლად უდევს ფუნდამენტალური ანალიზის ფაქტორები. ასეთი მიდგომა შესაძლებლობას იძლევა გაკეთდეს პროგნოზი იმის შესახებ, თუ რომელი მიმართულებით იმოძრავებს ფასი და შესაბამისად გაიხსნას ორდერი.

იმისათვის, რომ ვივაჭროთ სიახლეებზე, საჭიროა მთავარი ეკონომიკური მოვლენებისადმი თვალყურის დევნება – ფორექს კალენდარის გამოყენებით, ხოლო მისი მონაცემების საფუძველზე საჭიროა აიგოს ვაჭრობის შესაბამისი გეგმა. აღნიშნულის განხორციელება, აგრეთვე შესაძლებელია სავაჭრო ტერმინალში სიახლეების ინდიკატორის ინსტალაციის შედეგადაც, რომელიც საშუალებას იძლევა განისაზღვროს გამოქვეყნებული სიახლის მნიშვნელობა, აგრეთვე ისეთი სიახლეებითაც ვაჭრობა, რომლებიც არ არის მითითებული ფორექს კალენდარში.

პრაქტიკულად ვაჭრობა მიმდინარეობს შემდეგნაირად: პირველ რიგში მოვნიშნავთ მნიშვნელოვანი სიახლის გამოქვეყნებას. სავაჭრო ტერმინალის ეკრანზე მისი გამოსახვის შემდეგ განვსაზღვრავთ მის მნიშვნელობას შერჩეული სავალუტო წყვილისათვის და მყისიერად ვხსნით სავაჭრო ორდერს საჭირო მიმართულებით.

როდესაც შევამჩვნევთ ფასის უკუსვლას – ვხურავთ ორდერს.

  • უპირატესობები – გამოქვეყნებულ სიახლეზე ფასის რეაქციის მაღალი პროგნოზირებადობა და ვაჭრობის ალგორითმის სიმარტივე.
  • ნაკლოვანებები – ტრენდული მოძრაობის მოკლევადიანობა და ფასის უეცარი კორექციის (უკუსვლის) მაღალი ალბათობა.

გარდა ჩემოთვლილი ვარიანტებისა, არსებობს ტრეიდინგის სხვა მეთოდები და ფორექს სტრატეგიები, რომელთა შესახებაც საუბარი გვექნება სხვა სტატიებში.

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

ზოგადი სავაჭრო ტაქტიკა

ზოგადი სავაჭრო ტაქტიკა

მანამ ზოგად სავაჭრო ტაქტიკას გამოიყენებდეთ, საჭიროა შეადგინოთ მკაფიო გეგმა, რომელშიც უნდა განსაზღვროთ ფასი, რომლის მიღწევის …