ინვესტიციები

ინვესტიციები
separator

ინვესტიცია არის კაპიტალის დაბანდება გარკვეულ პროექტში მოგების მიღების მიზნით. ინვესტიცია არის თანამედროვე ეკონომიკის განუყოფელი ნაწილი. კრედიტისგან ინვეტიცია განსხვავდება ინვესტორისთვის რისკის ხარისხით. კრედიტი და საკრედიტო პროცენტის ბრუნდება წინასწარ შეთანხმებულ ვადაში და არის მყარი ვალდებულება, ამავე დროს არ არის დამოკიდებული პროექტის მომგებიანობზე. ხოლო ინვესტიცია (ინვესტირებული კაპიტალი) და საინვესტიციო მოგება უბრუნდება ინვესტორს მხოლოდ პროექტის მომგებიანობის შედეგად. თუ პროექტი არის წამგებიანი, მაშინ ინვესტიცია შესაძლებელია არ დაუბრუნდეს მთლიანად ან ნაწილობრივ.

separator

ბინარული ოფციონები – გაბრიყვების ტექნოლოგია?

ბინარული ოფციონები - გაბრიყვების ტექნოლოგია?

ბინარული ოფციონები – ინვესტირების ერთ-ერთი სახეობაა. ფინანსური დამოუკიდებლობა – ყველა ადამიანის ოცნებაა. ძალიან რთულია გვერდი აუარო სარეკლ…

ვრცლად

PAMM ბროკერები

PAMM ბროკერები

იმისათვის, რომ ადამიანი ფორექს ტრეიდერად ჩამოყალიბდეს საჭიროა თვეები და რიგ შემთხვევებში წლებიც კი. ამასთან ერთად, ვერავინ ვერ მოგვცემს იმის გარანტიას…

ვრცლად

მინდობილობით მართვა ფორექსზე

მინდობილობით მართვა ფორექსზე

საკუთარი ფინანსური სახსრების ინვესტირება ყოველთვის რთული ამოცანაა, განსაკუთრებით ინვესტირებული სახსრების მმართველის არჩევის ეტაპზე.…

ვრცლად